Erik Brahe

Titel:
Överste och politiskt offer
Adel/ätt:
Grevliga ätten Brahe nr 1. Grevlig 1561, introducerad 1625. Utdöd 1930
Levde:
1722 - 1756 (avrättad, 34 år)
Erik Brahe - målad av Gustaf Lundberg

Historia:

Erik Brahe föddes i Stockholm den 23 juni 1722 som son till greven Nils Brahe och Fredrika Vilhelmina Stenbock.

Redan som riktigt liten dog hans föräldrar och han uppfostrades hos nära anhöriga. Efter avslutade studier i Uppsala gick han in som ryttare vid ett skånskt kavalleriregemente 1741.

Tjugotre år gammal (1745) gifte han sig med friherrinnan Eva Katarina Sack och efter hennes död gifte han sig 1754 med grevinnan Kristina Charlotta Piper (dotter C.F. Piper).

I riksdagen 1751-52 deltog han som lantmarskalk under Henning Gyllenborgs sjuklighet. Under den här tiden blev han också befordrad till överste för Livgardet till häst. Vid riksdagen 1756 avslöjades han som medskyldig i den konspiration som eftersträvade att utöka kungamakten (drottning Lovisa Ulrikas kuppförsök). Även om det inte gick att bevisa hans delaktighet i kuppen dömdes han den 16 juli 1756 till döden. Han trodde emellertid att hans höga börd skulle skydda honom eftersom han var den högste i rang på Riddarhuset, men detta hjälpte inte utan dödsdomen stod fast. Han slapp i alla fall tortyren - eftersom han hade ett läkarintyg på att han inte skulle klara av tortyr!!

Redan veckan därpå, den 23 juli, verkställdes avrättningen på Riddarholmen där han genom halshuggning avrättades tillsammans med Horn, Stålsvärd och Puke. Han blev 34 år och 28 dagar gammal. Hans hustru hade försökt att blidka sin mans domare, framför allt Fredrik Axel von Fersen, men detta hade inte lyckats. 3 månader efter hans död födde hans hustru en son, och sjutton år senare gifte hon om sig med Ulrik Scheffer - han som varit hennes makes politiska dödsfiende. Porträttet av Brahe är utfört av Gustaf Lundberg.

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Erik:s livstid
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.

Källor
* Svenska män och kvinnor - A-B (Bonniers förlag 1942) sid 436-437
» adelsvapen.com