Axel von Fersen d.ä.

Levde: 1719-1794 (75 år)
Titel: En av Sveriges största jordägare, lantmarskalk, riksråd, talman
Adel/ätt: Grevliga ätten von Fersen. Grevlig 1712. Utdöd 1839
Far: Hans von Fersen (1683-1736)
Mor: Eleonora Margareta Wachtmeister (1684-1748)

Fredrik Axel von Fersen - målad av Gustaf Lundberg

Biografi
Fredrik Axel von Fersen (d.ä.) föddes i Stockholm den 5 april 1719 som son till Hans von Fersen (36) och grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker (35) (dotter till Axel Wachtmeister).

Mellan åren 1740-1748 var Axel i fransk tjänst där han avancerade till generalmajor och vid 29 års ålder återvände han till Sverige. Efter en kort tids tjänstgöring i den svenska hären begärde han att få samma grad även i Sverige, vilket emellertid inte kronprins Adolf Fredrik var så villig att ge honom. Kronprinsen lovade istället att om han tog tillbaka sin ansökan skulle han få en chefsplats vid något svenskt regemente istället.

År 1750 fick han ändå, mot Adolf Fredriks önskan, och tack vare sina partivänner hattarna, fullmakt som generalmajor i svensk tjänst, en befordran som väckte ett stort uppståndelse och orsakade utbrottet av oenigheten mellan rådet och tronföljaren.

Äktenskap & barn
1752 gifte Axel (33) sig med grevinnan Hedvig Katarina de la Gardie (20) och de fick barnen:
1) Hedvig Eleonora (1753-1792)
2) Hans Axel von Fersen (1755-1810)
3) Eva Sofia (1757-1816)
4) Fabian Reinhold (1762-1818)

Axel blev överste för kungens livgarde 1756, och året därpå generallöjtnant. I pommerska kriget hade han tillfälle att visa prov på sin utmärkta militäriska förmåga då han med 3 000 - 4 000 man erövrade öarna Usedom och Wollin med så stor framgång (Aug-Sept 1759) att preussarna förlorade sin flotta, befästningarna vid Swinemunde, 1,700 fångar och 152 kanoner. Denna bedrift var en av de förnämligaste under hela kriget, ett krig som i övrigt vållade stort missnöje i Sverige vilket också visade sig i riksdagen 1760-1762, där han blev lantmarskalk. Det var i huvudsak hans klokhet som gjorde att hattarna inte blev störtade (just då).

Vid 44 år blev han general och åtta år senare (1770) fältmarskalk. År 1772 (dagen efter revolten) blev han riksråd, vilket ämbete han emellertid lade ned året efter. 1786 utnämndes han av Gustav III till en av de första ledamöterna i Svenska akademien.
Fersen dog i Stockholm den 24 April 1794, nitton dagar efter sin 75-årsdag och begravdes i Ljungs kyrka i Östergötland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-25 | Uppdaterad 2017-10-25
Samtida händelser 1719 - 1794
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon