Josef Hansson

Titel:
Bondeledare, riksdagsman och talman
Levde:
1707 - 1784 (77 år)
Josef Hansson

Historia:

Josef Hansson föddes 1707, och tillhörde en gammal bondesläkt från Mossebo socken i Älvsborgs län.
Genom gårdfarihandel och annan driftig affärsverksamhet skaffade han sig efter hand en betydande förmögenhet och blev ägare av ett flertal gårdar i Kinds härad och även av sågverk och kvarnar.

1740 valdes han till riksdagsman första gången, och sedan på nytt varje riksdag till frihetstidens slut. Han hade en ovanlig talegåva, ståtligt yttre, påhittighet och djärvhet, och detta gjorde att han vann ökande aktning hos sina ståndsbröder vid riksdagen.

1765 valdes han till bondeståndets talman och vann med stor röstövervikt mot den gamle talmannen Olof Håkansson. Vid 1769 års riksdag blev hans val till riksdagsman överklagat och upphävdes av landshövdingämbetet. Grunden var att han hade stora egendomar genom förpantning, vilket inte var tillåtet för en ofrälse, och därför borde han följaktligen inte tillhöra bondeståndet, tyckte adeln.

Emellertid var han tillbaka vid 1771 års riksdag och valdes återigen till talman. Han syntes vara en anhängare av frihetstidens statsskick och efter Gustav III:s statskuppen 1772 framförde han ståndets tacksägelse till kungen. Detta tal vållade en viss uppmärksamhet då man kunde tyda det både som en lovprisning av eller saknad efter den gamla fallna regeringsformen.
Efter detta deltog han inte mer i det politiska livet.
Han dog 1784, 77 år gammal.

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Josef:s livstid
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.

Källor