Johan II (Hans) av Oldenburg

Titel:
Dansk-Isländsk kung 1481-1513 (32 år)
Norsk kung 1483-1513 (30 år)
Svensk-Finsk kung 1497-1501 (4 år)
Levde:
1455 - 1513 (58 år)
Hans (Johan II) av Danmark

Historia:

Hans av Oldenburg föddes i Ålborg den 2 februari 1455 som son till Kristian I av Oldenburg (1426-1481) och Dorotea av Brandenburg (1431-1495). Han var bror till Fredrik I. Hans utsågs redan som ettåring till tronföljare i Danmark, och som treåring till tronföljare i Sverige och Norge.

Tjugotre år gammal (1478) gifte han sig med Kristina av Sachsen (1461-1521) och de fick barnen:
1) Kristian (II) 1481-1559 (kallad Tyrann)
2) Elisabeth 1485-1555
3) Franciscus 1497-1511 (död 14 år)
4) En son född ca. 1500 - död ca. 10 år.

När hans far dog 1481 utsågs han utan motstånd till kung i Danmark, och han kröntes i Köpenhamn den 18 maj 1483.
På ett möte i Halmstad 1483, utsågs han även till kung i Norge, där han kröntes den 20 juli i Trondheim samma år.
Sverige hade däremot brutit sig ur Kalmarunionen och han motarbetades därför av det unionsfientliga partiet under Sten Sture d.ä.

Den 7 september 1483 erkändes han också av det svenska riksrådet som kung i Sverige. Sten Sture d.ä. förhalade emellertid och drog ut på hans tronbestigning i hela fjorton år. Men när en brytning uppstod mellan Sten Sture och de andra stormännen 1497, beslöt Hans sig för att genom vapenmakt ta det som han tyckte var hans lagliga rätt, det vill säga Sverige. Så han drog till Sverige och slog dalkarlarna vid Rotebro den 28 september och även Sten Sture själv, som gjorde ett utfall från Stockholm.
Den 11 Oktober samma år höll han så sitt intåg i Stockholm, där han kröntes den 26 november med namnet Johan II, och där han även fick sin son Kristian (II) vald till tronföljare.

Han försökte genom försonlighet och hänsynsfullhet mot stormännen att framkalla en vänligare stämning mot Danmark. Av Sten Sture fick han också bestämda löften om trohet. I februari 1500 försökte Hans att tygla det frigjorda och stridbara folket i Ditmarsken (som ligger mellan Elbe, Eider och Nordsjön) med en stor armé. Han tror att det skall bli en lätt seger, men de förlorar stort i Hemmingstedt, och det blir till slut en ren massaker av den danska hären, där den största delen av armén stupar. På grund av detta utbröt ett uppror i Norge och Sverige, och Hans hustru Kristina försvarade tappert Stockholms slott tills hon tvingades ge upp i maj 1502. Hans försökte förhandla med Sten Sture d.ä., och efter hans död 1503, även med Svante Sture, men när detta inte ledde någon vart, bröt det 1507 ut ett nytt krig mellan Danmark och Sverige. Hans dog den 20 februari 1513 i Ålborg, 58 år gammal. Nästa att bli kung var hans son Kristian II.

Inlagd 2004-12-25 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Johan II (Hans):s livstid
1462  Tumskruven omtalas första gången i Sverige.
1471  Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.

Källor
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg