Sten Sture d.y.

Levde: 1492-1520 (stupade ca. 28 år)
Titel: Riksföreståndare 1512-1520
Far: Svante Nilsson (146(0)-1512)
Mor: Iliana Gädda (1468-1495)

Sten Sture d.y.

Biografi
Sten Svantesson Sture (kallad Sten Sture d.y.) föddes troligen omkring årsskiftet 1492-1493 som son till riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture) (ca 32) och Iliana Erengislesdotter Gädda (24).

Riksrådet
Vid arton års ålder (1510) inkallades Sture i riksrådet och deltog samma år i ett viktigt uppdrag till Lübeck. Den duglighet han visade gjorde att han vid hemkomsten blev slottsherre på Örebro slott och ståthållare över Västergötland, i sistnämnda egenskap hade han att leda försvaret mot de anfallande danskarna.

Kristina Nilsdotter
Kristina
(1494-1559)

Äktenskap & barn
Den 16 november 1511 gifte Sten (ca 19) sig med Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna). Bröllopet hölls i Stockholm. Sten och Kristina fick barnen:
1) Nils (1512-152(7)) († ca 15 år)
2) Iliana (1514-1521) († 7 år)
3) Magdalena (1516-1521) († 5 år)
4) Svante (1517-1567)
5) Anna (1518-)
6) Gustav (1519-1520) († 1 år)

Efter faderns död den 2 januari 1512 tog Sture omedelbart över dennes slott och gårdar vilket troligen fick både hans styvmor och riksrådet att känna sig orättvist behandlade. I öppen strid med riksrådet som redan i januari 1512 valt Erik Trolle till riksföreståndare lät Sten Sture hylla sig själv som sådan av bondebefolkningen i de olika landskapen och drev även igenom att riksrådet den 23 juli 1512 godkände honom som faderns efterträdare.

Sten Sture d.y.
Sten Sture d.y.

Almarestäket 1517
Sture planerade att sätta kungakronan på sitt eget huvud men planerna höll på att grusas när den dansksinnade Gustav Trolle år 1515 kom hem från Rom som nyutnämnd ärkebiskop och tillsammans med Kristian II visade honom öppet trots. Då Trolle sedan organiserade det gamla unionspartiet blev det för Sture nödvändigt att 1516 belägra ärkebiskopsslottet Almarestäket där Trolle befann sig. En dansk här blev 1517 bortjagad från Stockholm och i december samma år kapitulerade Almarestäket och jämnades med marken. Dessutom slängdes Trolle i fängelse.

Brännkyrka 1518
När kung Kristian II själv året därpå (1518) kom till Stockholm med en stark här och flotta, besegrades han av Sten Sture i det ryktbara slaget vid Brännkyrka den 27 juli 1518. Det var under de efterkommande förhandlingarna mellan Kristian II och Sten Sture som Kristian tog folk till gisslan (bland annat Gustav Vasa) och förde dessa till Danmark.

Dog på Mälarens is
År 1520 började ett nytt danskt anfall mot Sverige. Sten Sture mötte den danska hären vid Bogesund den 19 januari men blev sårad redan i början av striden. När den svenska hären såg att han blivit sårad slog de till reträtt. Sture dog under resan tillbaka till Stockholm på Mälarens is, den 3 februari, omkring 28 år gammal. Väl tillbaka i Stockholm begravdes han i gråmunkeklostret.

Kuriosa
Vid Stockholms blodbad i november samma år (1520) lät kung Kristian II gräva upp hans lik och bränna det på bål till tecken på det kätteri som kungen tyckte att han gjort sig skyldig till genom sitt uppträdande mot Gustav Trolle.

År Titel/händelse
1497 Slagen till riddare av kung Hans (ca 6 år gammal)
1510 Riksråd (ca 18 år gammal)
1510 Deltog i en svensk-lybsk sjöexpedition mot Danmark
1510-1511 Deltog i försvaret av Västergötland mot danska angrepp (vid årsskiftet)
1511 Ståthållare i Västergötland
1511 Hövitsman på Örebro slott
1511 Gifte sig med Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna)
1512 Riksföreståndare från juli
1518 Besegrade Kristian II vid slaget vid Brännkyrka
1520 Deltog i slaget vid Bogesund (eller slaget vid Åsundens is) där han sårades (jan)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-29 | Uppdaterad 2020-12-25

Samtida händelser 1492 - 1520
1497  Kristina blir svensk drottning
1501  Sten Sture blir riksföreståndare
1504  Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506  da Vinci målar Mona Lisa
1506  Christopher Columbus dör
1508  En pestepidemi drar över Finland
1510  Sala silvergruva upptäcks
1514  Kristian II blir dansk/norsk kung
1517  Martin Luther spikar upp 95 teser
1518  Slaget vid Brännkyrka

Källor
Böcker:
• Sverige och dess regenter under 1000 år (Lagerqvist)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» store norske leksikon
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon