Sten Sture d.y.

Levde: 1492-1520 (stupade ca. 28 år)
Titel: Riksföreståndare 1512-1520 (7 ½ år)
Far: Svante Nilsson (146(0)-1512)
Mor: Iliana Gädda (1468-1495)
Sten Sture d.y. Historia
Sten Svantesson Sture (kallad Sten Sture d.y.) föddes troligen omkring årsskiftet 1492-1493 som son till riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture) (ca 32) och Iliana Erengislesdotter Gädda (24).

Vid arton års ålder (1510) inkallades Sture i riksrådet och deltog samma år i ett viktigt uppdrag till Lübeck. Den duglighet han visade gjorde att han vid hemkomsten blev slottsherre på Örebro slott och ståthållare över Västergötland, i sistnämnda egenskap hade han att leda försvaret mot de anfallande danskarna.

Kristina Nilsdotter
Kristina
(1494-1559)
Familj & barn
Vid ungefär nitton års ålder (1511) gifte han sig med Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), och de fick barnen:
1) Nils Stensson Sture 1512-1527
2) Iliana Stensdotter Sture 1514-
3) Magdalena Stensdotter Sture 1516-1521
4) Svante Stensson Sture 1517-1567
5) Anna Stensdotter Sture 1518-
6) Gustav Stensson Sture 1519-1520

Efter faderns död den 2 januari 1512, tog Sture omedelbart över dennes slott och gårdar, vilket troligen fick både hans styvmor och riksrådet att känna sig orättvist behandlade. I öppen strid med riksrådet, som redan i januari 1512 valt Erik Trolle till riksföreståndare, lät Sten Sture hylla sig själv som sådan av bondebefolkningen i de olika landskapen, och drev även igenom att riksrådet, den 23 juli 1512, godkände honom som faderns efterträdare.

Sten Sture d.y.
Sten Sture d.y.
Sture planerade att sätta kungakronan på sitt eget huvud, men planerna höll på att grusas när den dansksinnade Gustav Trolle år 1515 kom hem från Rom som nyutnämnd ärkebiskop, och tillsammans med Kristian II visade honom öppet trots. Då Trolle sedan organiserade det gamla unionspartiet, blev det för Sture nödvändigt att 1516 belägra ärkebiskopsslottet Almarestäket, där Trolle befann sig. En dansk här blev 1517 bortjagad från Stockholm, och i december samma år kapitulerade Almarestäket och jämnades med marken. Dessutom slängdes Trolle i fängelse.

När kung Kristian II själv året därpå (1518) kom till Stockholm med en stark här och flotta, besegrades han av Sten Sture i det ryktbara slaget vid Brännkyrka den 27 juli 1518. Det var under de efterkommande förhandlingarna mellan Kristian II och Sten Sture som Kristian tog folk till gisslan (bland annat Gustav Vasa) och förde dessa till Danmark.

År 1520 började ett nytt danskt anfall mot Sverige. Sten Sture mötte den danska hären vid Bogesund den 19 januari men blev sårad redan i början av striden. När den svenska hären såg att han blivit sårad slog de till reträtt. Sture dog under resan tillbaka till Stockholm på Mälarens is, den 3 februari, omkring 28 år gammal. Väl tillbaka i Stockholm begravdes han i gråmunkeklostret.

Årtal Händelse
1497 Slagen till riddare av kung Hans (ca 6 år gammal)
1510 Riksråd (ca 18 år gammal)
1510 Deltog i en svensk-lybsk sjöexpedition mot Danmark
1510-1511 Deltog i försvaret av Västergötland mot danska angrepp (vid årsskiftet)
1511 Ståthållare i Västergötland
1511 Hövitsman på Örebro slott
1511 Gifte sig med Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna)
1512 Riksföreståndare från juli
1518 Besegrade Kristian II vid slaget vid Brännkyrka
1520 Deltog i slaget vid Bogesund (eller slaget vid Åsundens is) där han sårades (jan)

Vid Stockholms blodbad i november samma år (1520), lät kung Kristian II gräva upp hans lik och bränna det på bål till tecken på det kätteri, som kungen tyckte att han gjort sig skyldig till genom sitt uppträdande mot Gustav Trolle.

dela sidan
  
Samtida händelser 1492 - 1520

1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.

Källor

Böcker:
Sverige och dess regenter under 1000 år - Lars O. Lagerqvist

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» Store norske leksikon
» Biografi
» Stora bilden

Inlagd 2004-11-29 | Uppdaterad 2019-09-06