Dorothea av Brandenburg

Levde: 143(0)-1495 (ca 65 år)
Titel: Svensk-Norsk-Dansk drottning 1445-1448 (2 år)
Dansk drottning 1449-1481 (31 år)
Norsk drottning 1450-1481 (31 år)
Svensk drottning 1457-1464 (7 år)
Far: Hans (Johan) av Brandenburg (ca 1406-1464)
Mor: Barbara av Sachsen (ca 1405-1465)

Dorotea av Brandenburg

Biografi
Dorothea av Brandenburg föddes som dotter till markgreven Hans av Brandenburg (ca 24) och Barbara av Sachsen (ca 25). Årtalet uppges vara 1530 men datumet ovisst, olika uppgifter finns som den 10, 15, 16 och 25 november. Hennes far sägs ha kallats för alkemisten för hans försök att framställa guld.

Äktenskap 1
Den 12 september 1445 gifte Dorothea (15) sig med sin syssling, unionskungen Kristofer av Bayern (29). Först fick de dock söka dispens hos påven för att gifta sig eftersom de var sysslingar. Men de fick sin dispens och bröllopet som hölls i Köpenhamn ska ha varit ett av de ståtligaste i nordens medeltidshistoria. I morgongåva fick Dorothea Örebro slott med Närke och Värmland, i Danmark fick hon Roskilde samt Ringsted län samt slotten Haraldsborg och Skjoldenæs och i Norge Jämtlands län (som då tillhörde Norge).
Kristofer av Bayern
Kristofer
(ca 1416-1448)
Två dagar efter bröllopet kröntes hon till unionsdrottning i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Dessvärre varade äktenskapet bara i 2 ½ år, fram till början av januari 1448, då Kristofer hastigt gick bort. Äktenskapet var barnlöst.

När Kristofer gått bort blev Dorothea änka vid arton års ålder, samt tills vidare regent över Danmark, som hon försökte styra med med 'råds råde' tills den nya regenten valts ut. Råds råde är en benämning på rådets rätt att endast råda, inte regera. Under tiden blev Karl Knutsson (Bonde) regent i Sverige och Norge efter att Nils Jönsson Oxenstierna varit riksföreståndare i några månader.

Äktenskap 2
Kristian I
Kristian I
(1426-1481)
Året efter Kristofers bortgång, den 26 oktober 1449 gifte Dorothea (18) sig med makens efterträdare, Kristian I (23). Bröllopet firades även den här gången i Köpenhamn men blev inte inte lika storslaget som det första. Dorothea var nu åter igen drottning av Danmark. De fick barnen:
1) Oluf (1450-1451) † (1 år)
2) Knud (1451-1455) † (4 år)
3) Johan (Hans) (1455-1513)
4) Margareta (1456-1486) (drottning av Skottland)
5) Fredrik (1471-1533)

Två av Dorotheas söner, Johan (Hans) och Fredrik blev regenter i Danmark-Norge och dottern Margareta gifte sig med Skottlands kung, Jakob III och blev på så sätt drottning i Skottland och mamma till Jakob IV.

När hennes man Kristian blev vald till regent i Norge 1449 och erkänd som detta i maj 1450 blev hon även Norsk drottning. Och sju år senare även svensk drottning igen, då Kristian blev regent även i Sverige.

Under många år av sitt liv stred Dorothea för att få tillbaka de svenska förläningar hon fått i morgongåva vid sitt första äktenskap och som tagit ifrån henne av Karl Knutsson (Bonde) efter att Kristofer gått bort 1448. År 1457 fick hon tillfälligt tillbaka dem men förlorade dem på nytt 1464. 1475 åkte hon till och med ned till påven Gregorius XIII i Rom för att få honom att utlysa en påvlig bullaSten Sture d.ä. som då regerade i Sverige. En bulla skrevs, men det misslyckades ändå.

Dorothea gick bort den 10 november 1495, ca 65 år gammal, och ligger begravd i Roskilde katedral, Danmark.

dela sidan
  
Samtida händelser 143(0) - 1495
1435  Engelbrektsson utses till svensk rikshövitsman.
1438  Karl Knutsson (Bonde) blir riksföreståndare.
1439  Kung Erik av Pommern avsätts i Danmark.
1442  Kristofers landslag stadfästs.
1446  Lidköping får stadsprivilegier.
1448  Karl Knutsson (Bonde) blir kung i Sverige.
1455-1485 Rosornas krig rasar i England.
1455  Gutenbergs Bibel börjar tryckas.
1456  Universitetet i Greifswald, Tyskland grundas.
1457  Karl Knutsson (Bonde) avsätts som kung.
1461  Franska kungen Karl VII dör.
1462  Tumskruven omtalas första gången.
1464  Karl Knutsson (Bonde) blir svensk kung.
1465  Karl Knutsson (Bonde) avsäger sig kronan.
1467  K. K. (Bonde) blir svensk kung igen.
1471  Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.
1478  Spanska inkvisitionen upprättas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1486  Maximilian blir kung i Tyskland.
1492  Columbus seglar till Amerika.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges drottningar - Herman Lindqvist

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se

Inlagd 2019-08-10 | Uppdaterad 2019-08-11