Jöran Persson (Tegel)

Levde: ca 1530-1568 (avrättad ca. 38 år)
Titel: Kunglig rådgivare, kungagunstling, statssekreterare
Adel/ätt: Adliga ätten Tegel. Adlad ca. 1563. Adelskapet stadfäst 1627. Utdöd 1636
Far: Per Jönsson (ca 1490-1567)
Mor: Anna Jonsdotter (-1568)

Biografi
Jöran (ibland även Göran) Persson föddes omkring 1530 i Sala i Västmanland som son till prästen Per Jönsson (ca 40) och Anna Jonsdotter.

Studier
Som ung var Jöran i Wittenberg i Tyskland och studerade och kom därifrån med fina betyg.

Dömdes
Jöran antogs därför i Gustav Vasas hov men uppförde sig där så dåligt att han dömdes till att mista livet. På hertig Johan och Svante Stures böner mildrades dock detta straff till landsflykt men istället för att resa ifrån landet åkte Jöran till kronprins Erik i Kalmar istället och i hans hov blev han snart en inflytelserik person.

Kungens rådgivare
När sedan Erik kröntes till kung 1560 var Jöran redan kungens gunstling och förtrogne rådgivare, man kan nästan säga att han var som en statsminister. Han var också prokurator, alltså en sorts riksåklagare. Han lär ha haft ansvaret för åtskilliga dödsdomar mot kung Eriks fiender.

Karaktär
Enligt den vanliga framställningen av Jöran framstår han alltid som kung Eriks "onde ande, en demon av ilska och blodtörst" och det är nog sant att han inte var någon ängel precis, han blev bland annat ökänd för sina hårda metoder mot trilskande ämbetsmän och mot kungens fiender. Samtidigt så måste man säga att han var kungen uppriktigt tillgiven och att han i Eriks första regeringsår gjorde en del gott för Sverige också, och även om han hade stort inflytande så använde han aldrig sin makt till att tjäna sitt eget syfte som att till exempel samla rikedomar, som många andra kungagunstlingar har gjort.

Äktenskap & barn
Jöran ingick äktenskap år 1561 med Anna Andersdotter och de fick barnen:
1) Anders (156(5)-1635)
2) Erik (1566-1636)
3) Nils

Sonen Erik Jöransson Tegel blev en ryktbar historieskrivare i vuxen ålder.

Dömd & benådad
År 1563 ledde Jöran processen mot den fångne hertig Johan (som senare blev Johan III) och efter Sturemorden föll Jöran i onåd och dömdes 1567 till döden men benådades.

Avrättad
1568 adlades Jöran med namnet Tegel. I september samma år blev han tillsammans med kungen belägrad av de upproriska hertigarna i Stockholm. Jöran blev därefter gripen av kungens egna män och torterad och avrättad.

Enligt den svenske historikern Carl Grimberg skall det ha gått till så här:
Först blev Jöran bunden vid galgen och hans bägge öron avskurna långt in på huvudet. Därefter knöt bödeln ett rep om livet på honom och hissade honom upp i galgen där han lämnades att hänga en halvtimma. Sedan togs han ned och lades på marken samt sträcktes och bands till händer och fötter vid fyra pålar. Därpå slog bödeln först sönder hans smalben, sedan hans lår och sist armarna. Under hela denna hemska pina skall han inte ha yttrat ett ord. Bödeln löste sedan upp hans händer och fötter och lät honom sedan ligga så en halvtimma, till dess att han av profossen fick befallning att slå den dömde på bröstet. Då bödeln gett honom två slag ropade Jöran "Noch nu, noch nu!". I samma ögonblick kom hertig Karl ridande förbi och Jöran ropade då till honom: "Ack nådige herre! Förbarma er över mig och förkorta min pina, på det jag icke må falla i förtvivlan om min själ för denna stora pina!".
Då befallde hertigen att de skulle hugga huvudet av honom, vilket de också gjorde.

Jöran (ca 38 år) avrättades alltså den 21 september 1568 i Stockholm, samma dag som hans mor Anna Jonsdotter gick bort.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-23 | Uppdaterad 2020-12-27

Samtida händelser 1530 - 1568
1534  Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536  Grevefejden
1541  Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543  Dackefejden
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545  Halva Linköping förstörs i en brand
1549  Uppsala slott börjar byggas
1551  Drottning Margareta dör
1554-1557  Stora ryska kriget
1559  Vadstenabullret
1560  Gustav Vasa dör
1560  Erik XIV blir kung
1563-1570  Nordiska sjuårskriget
1564  Ronneby blodbad
1567  Sturemorden
1568  Erik XIV blir avsatt
1568  Johan III blir ny kung

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon