Svante Sture d.y.

Levde: 1517-1567 (mördad, 50 år)
Titel: Riksråd, hövitsman, lagman, riksmarskalk, greve och generalguvernör
Adel/ätt: Adliga ätten Natt och Dag
Far: Sten Sture d.y. (1492-1520)
Mor: Kristina Gyllenstierna (1494-1559)

Svante Stensson Sture

Biografi
Svante (Stensson) Sture föddes på Stockholms slott den 1 maj 1517 som son till riksföreståndaren Sten Sture d.y. (25) och Kristina Gyllenstierna (23).

Satt i fängelse som barn
När Svante var 3½ år gammal och efter att hans mor tvingats ge upp Stockholm till Kristian II blev han tillsammans med sin mor fängslad och bortförd till Danmark. Där fick han dela moderns fängelse, först i Blå tornet i Köpenhamn och sedan på Kallundborgs slott. När de blivit fria efter några år var det Gustav Vasa som stod för Svantes uppfostran.

Tillfångatagen
Vid sexton års ålder skickade Gustav Vasa honom till utlandet för att där utbilda sig till riddare. Under resan blev han tillfångatagen av Lybeckarna, för att användas som medel till att starta ett uppror i Sverige. De försökte både med lockelser och hotelser få honom att starta ett uppror men alla deras försök misslyckades då han var trogen den svenske kungen.

Äktenskap & barn
Efter två års fångenskap i Lübeck kom Svante tillbaka till Sverige (1537) och upptäckte då att hans trolovade Margareta Leijonhufvud var gift med Gustav Vasa. Året därpå (1538) gifte Svante (21) sig med Margaretas syster Märta Eriksdotter Leijonhufvud (18) (kung Märta). De fick barnen:
1) Sigrid (1538-1613)
2) Magdalena Malin (1539-1610)
3) Anna (1541-1595)
4) Nils Sture (1543-1567) (mördad)
5) Sten (1544-1565)
6) Erik Sture (1546-1567) (mördad)
7) Margareta (1547-1617)
8) Mauritz (1552-1592)
9) Carl (1555-1598)
10) Christina (1559-1619)

Hövitsman
Svante blev strax efter hemkomsten 1537 förordnad till hövitsman på Stegeborgs slott och dess län. Han lockades av furstenamn och kungakrona, och under Smålandsupproret skrev Nils Dacke till honom från Växjö; 'Att menige man i Småland ville till honom utgöra sina årliga skatter och utskylder, om han ville vara deras herre och hövitsman, hållande dem vid rätt och lag och sedvänjor, såsom hans fader förr gjorde'. På detta brev svarade Sture; 'att bonden bör köra sin plog, men ej utbjuda konungakronor', och sände brevet vidare till Gustav Vasa. På grund av sin trohet mot kungen blev han 1543 hövitsman över Läckö slott och län, utnämndes 1544 till riksråd och kallades 1559 till kungens sekrete råd samt lagman över Småland.

Generalguvernör över Estland
I början av Erik XIV:s regeringstid låg han bra till hos denne, och blev bland annat 1560 utnämnd till riksmarskalk och vid kröningen 1561 blev han dessutom greve av Västervik och Stegeholm och friherre till Hörningsholm. Han fick även en massa andra gods och marker till grevskapets underhåll så att han efter 1562 ägde omkring sjuhundrafemtio hela hemman samt dessutom hus och tomter i de flesta av rikets städer. Efter att han 1562 blivit generalguvernör över Estland, deltog han 1566 i kriget mot danskarna.

Sturemorden
Vid den här tiden hade kung Eriks sinnesförvirring brutit ut och kungen hade länge varit misstänksam mot Svante. Han anklagades och fördes fängslad till Uppsala där Svante (50) den 24 maj 1567 blev mördad i det så kallade Sturemorden där även hans bägge söner Nils Sture och Erik Sture blev mördade.

År Titel/händelse (urval)
1534-1536 I lybsk fångenskap
1537 Hövitsman på Stegeborgs slott
1538 Hövitsman över Söderköpings stad
1543 Hövitsman över Läckö slott och län
1544 Riksråd
1547-1552 Riddare någon gång mellan 1547-1552
1556 Överbefälhavare över trupperna i Finland
1559 Lagman i Småland
1559 Kung Gustafs sekrete råd
1559 Lagman i Småland
ca 1560 Riksmarsk
1561 Greve
1562-1564 Ståthållare i Reval (Tallin)
1566 Deltog i kriget mot danskarna

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2021-02-01

Samtida händelser 1517 - 1567
1520  Stockholms blodbad
1521-1523  Befrielsekriget
1523  Gustav Vasa blir kung
1526  Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600  Reformationen i Sverige
1531-1533  Klockupproret
1534  Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536  Grevefejden
1541  Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543  Dackefejden
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545  Halva Linköping förstörs i en brand
1549  Uppsala slott börjar byggas
1551  Drottning Margareta dör
1554-1557  Stora ryska kriget
1559  Vadstenabullret
1560  Gustav Vasa dör
1560  Erik XIV blir kung
1563-1570  Nordiska sjuårskriget
1564  Ronneby blodbad

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» Bilden på Svante

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon