Svante Sture d.y.

Levde: 1517-1567 (mördad, 50 år)
Titel: Riksråd, hövitsman, lagman, riksmarskalk, greve och generalguvernör
Adel/ätt: Adliga ätten Natt och Dag
Far: Sten Sture d.y. (1492-1520)
Mor: Kristina Gyllenstierna (1494-1559)

Svante Stensson Sture

Biografi
Svante (Stensson) Sture föddes på Stockholms slott den 1 maj 1517 som son till riksföreståndaren Sten Sture d.y. (25) och Kristina Gyllenstierna (23).

När han var 3½ år gammal och efter att hans mor tvingats ge upp Stockholm till Kristian II blev han tillsammans med sin mor fängslad och bortförd till Danmark. Där fick han dela moderns fängelse, först i Blå tornet i Köpenhamn och sedan på Kallundborgs slott. När de blivit fria efter några år var det Gustav Vasa som stod för Svantes uppfostran.

Vid sexton års ålder skickades han av Gustav Vasa till utlandet för att där utbilda sig till riddare. Under resan blev han tillfångatagen av Lybeckarna, för att användas som medel till att starta ett uppror i Sverige. De försökte få honom att, både med lockelser och hotelser, starta uppror, men alla deras försök misslyckades då han var trogen den svenske kungen.

Familj & barn
Efter två års fångenskap i Lübeck kom Svante tillbaka till Sverige (1537) och upptäckte då att hans trolovade, Margareta Leijonhufvud, var gift med Gustav Vasa. Året därpå (1538) gifte han sig med Margaretas syster Märta Eriksdotter Leijonhufvud ("kung Märta"). Med henne fick han barnen:
1) Sigrid (1538-1613)
2) Magdalena Malin (1539-1610)
3) Anna (1541-1595)
4) Nils Sture (1543-1567) (mördad)
5) Sten (1544-1565)
6) Erik Sture (1546-1567) (mördad)
7) Margareta (1547-1617)
8) Mauritz (1552-1592)
9) Carl (1555-1598)
10) Christina (1559-1619)

Han blev strax efter hemkomsten 1537 förordnad till hövitsman på Stegeborgs slott och dess län. Han lockades av furstenamn och kungakrona, och under Smålandsupproret skrev Nils Dacke till honom från Växjö; 'Att menige man i Småland ville till honom utgöra sina årliga skatter och utskylder, om han ville vara deras herre och hövitsman, hållande dem vid rätt och lag och sedvänjor, såsom hans fader förr gjorde'. På detta brev svarade Sture; 'att bonden bör köra sin plog, men ej utbjuda konungakronor', och sände brevet vidare till Gustav Vasa. På grund av sin trohet mot kungen blev han 1543 hövitsman över Läckö slott och län, utnämndes 1544 till riksråd och kallades 1559 till kungens sekrete råd samt lagman över Småland.

I början av Erik XIV:s regeringstid låg han bra till hos denne, och blev bland annat 1560 utnämnd till riksmarskalk och vid kröningen 1561 blev han dessutom greve av Västervik och Stegeholm och friherre till Hörningsholm. Han fick även en massa andra gods och marker till grevskapets underhåll så att han efter 1562 ägde omkring sjuhundrafemtio hela hemman samt dessutom hus och tomter i de flesta av rikets städer. Efter att han 1562 blivit generalguvernör över Estland, deltog han 1566 i kriget mot danskarna.

Vid den här tiden hade kung Eriks sinnesförvirring brutit ut, och kungen hade länge varit misstänksam mot honom. Han anklagades och fördes fängslad till Uppsala där han den 24 maj 1567 blev mördad i det så kallade Sturemorden där även hans bägge söner Nils Sture och Erik Sture blev mördade. Svante blev 50 år och 23 dagar gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2017-12-01
Samtida händelser 1517 - 1567
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret mot Gustav Vasa.
1534  Myntet Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1541  Första fullständiga bibeln på svenska ges ut.
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1567  Sturemorden.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» Bilden på Svante

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon