Kristian VI

Levde: 1699-1746 (46 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1730-1746 (16 år)
Far: Fredrik IV (1671-1730)
Mor: Louise av Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Kristian VI

Biografi
Kristian VI av Danmark (ätten Oldenburg) föddes på Köpenhamns slott den 30 november 1699 som son till kung Fredrik IV (28) och Louise av Mecklenburg-Güstrow (32).

Han fick en god undervisning (på tyska) och uppfostrades strängt religiöst, han blev med tiden tungsint och melankolisk och hade också en dyster livssyn. Till följd av sin fars dubbla äktenskap (han var bland annat gift med två olika kvinnor samtidigt) stod han inte i något gott förhållande till honom, och då hans far gjorde sin andra hustru till drottning 1721, endast två dagar efter att hans mor Lovisa blivit begravd, reste Kristian utomlands.

Familj & barn
I augusti 1721, samma år som hans mor gått bort, gifte sig Kristian (21) med Sofia Magdalena av Brandenburg-Kulmbach (20) och de fick barnen:
1) Fredrik (V) 1723-1766
2) Louise 1724-1724 (död ½ år)
3) Louise 1726-1756

Sofia Magdalena
Sofia Magdalena
(1700-1770)
Även fast han mötte stor välvilja från sin far och styvmor hyste han emellertid ett oförsonligt hat till dem. När hans far dog i oktober 1730 besteg han tronen, nästan 31 år gammal, och förklarade faderns testamente ogiltigt och förvisade sin styvmor Anna Sophie Reventlow från huvudstaden och minskade på hennes underhåll ordentligt. Dessutom avskedade han de flesta av sin fars rådgivare och andra höga ämbetsmän som räknades till änkedrottningen, det vill säga hans styvmors anhängare.

Han tog sin kungaplikt på fullt allvar och arbetade alltid för folkets väl. Han var rättsinnig och gudfruktig och mycket arbetsam och ivrig för sitt folks väl, men karaktärssvag och fullkomligt beroende av sin hustru, drottning Sofia. På grund av sin misstänksamhet fick inte hans ministrar besluta självständigt, och hade han svårt att fatta politiska beslut ensam tog han hjälp av sin kusin, greve Kristian Stolberg.

Kristian VI
Kristian på 1740-talet. Målad av J.S. Wahl
Han höll sig strängt isolerad från det vanliga folket, och inneslutna på sina slott levde hans familj nästan som eremiter. Personligen älskade han det danska språket och litteraturen, men trots det har "tyskheten" aldrig varit så stor som just under hans tid, eftersom drottningen såg ned på allt danskt.

Hans utrikespolitik var avgjort fredlig, han slöt bland annat 1734 ett försvarsförbund med Sverige, fastän han hyste en stor ovilja mot huset Holstein-Gottorp.
Hans gudsfruktan hade emellertid en nästan sjuklig pietistisk riktning, och under inflytande av hovpredikanten Bluhme försökte han genom tvång väcka "religiöst liv" hos folket. Han utfärdade en sträng lag 1735, som förbjöd allt arbete på söndagar och helgdagar samt befallde kyrkogång. Bröt man mot den lagen straffades man med böter om man bodde i stan och med halsjärn om man bodde på landet. Han förbjöd också all dans, skådespel och andra nöjen. Däremot så införde han konfirmationen (1736) samt visade ett stort intresse för främjandet av vetenskapen och upplysning i allmänhet. 1738 la han den första grunden till en konstakademie, där en målare- och ritskola inrättades, och 1742 stiftade han också Vetenskapernas sällskap. Flottan sattes också i ett ypperligt skick.

Kristian gick bort dog den 6 augusti 1746, 46 år gammal. Nästa att bli kung i Danmark-Norge var hans son Fredrik V.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-02-06 | Uppdaterad 2019-03-24
Samtida händelser 1699 - 1746
1701  Kaparen William Kidd avrättas.
1703  S:t Petersburg grundläggs.
1709  August II blir kung i Polen.
1714  George I blir kung i UK.
1715  Ludvig XV blir fransk kung.
1718  Maskingeväret uppfinns av James Puckle.
1719  Ulrika Eleonora blir svensk drottning.
1719  Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1726  Jonathan Swift ger ut Gullivers resor.
1730  Glasögonbågarna uppfinns av E. Scarlett.
1731  Robinson Crusoes författare Defoe dör.
1733  Första blodtrycksmätningen uförs.
1741  Kompositören Antonio Vivaldi dör.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon