Anna Sophie av Danmark

Levde:
1693-1743 (49 år)
Titel:
Dansk-Norsk-Isländsk drottning 1721-1730 (9 år)
Anna Sofia Reventlow

Historia:

Anna Sophie Reventlow föddes i Danmark den 16 april 1693 som dotter av Conrad Reventlow (1644-1708) och Sophie Amalie von Hahn.

När pesten härjade i Köpenhamn 1711 uppehöll sig danska kungen Fredrik IV och hovet sig i Koldinghus. Där var också Anna Sofia som mötte kungen på en maskeradbal för första gången, och han blev genast förälskad i henne. Hon var då 18 år gammal och han var 40. Hennes mor Sophie blev emellertid misstänksam och spärrar in henne på släktgården Clausholm.

Året därpå kom kungen tillbaka och förde bort henne, och gifte sig sedan morganatiskt med henne 1712. Kungen var ju redan gift sedan sjutton år tillbaka med Lovisa av Mecklenburg, men det hindrade inte honom från att gifta sig igen. Detta var alltså bigami, en förseelse som för de vanliga danskarna medförde dödsstraff.
Med kungen fick hon tre barn, Christiana Amalia (1723-1724), Frederik Christian (1726-1727) och Charles (1728-1729), och alla dog som små.

Endast två dagar efter kungens första hustru Lovisas begravning, den 4 april 1721, gifte han sig "på riktigt" med henne och förklarade henne för drottning. Hon blev sedan krönt till drottning den 31 maj i Frederiksborgs slottskyrka och hon blev därmed den första drottningen i Danmarks historia som inte hade furstlig börd.
Detta blev inte uppskattat av kungens son Kristian VI som lämnade landet av raseri.

När sedan Fredrik IV dog 1730 och Kristian VI blev kung, förklarade han faderns testamente som ogiltigt och förvisade sin styvmor från huvudstaden och till Clausholm i närheten av Randers i Jylland, och minskade även på hennes underhåll ordentligt. Hon var då 37 år gammal, och hon levde där sedan i tolv år tills hon dog den 7 januari 1743, 49 år gammal.

Inlagd 2005-02-03 | Uppdaterad 2017-12-01
Samtida händelser under Anna Sophies livstid
1697  Karl XII blir kung i Sverige.
1701  Kaparen William Kidd avrättas.
1703  S:t Petersburg grundläggs.
1709  August II blir kung i Polen.
1714  George I blir kung i UK.
1715  Ludvig XV blir fransk kung.
1718  Maskingeväret uppfinns av James Puckle.
1719  Ulrika Eleonora blir svensk drottning.
1719  Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1726  Författaren Jonathan Swift ger ut Gullivers resor.
1730  Glasögonbågarna uppfinns av Edward Scarlett.
1731  Robinson Crusoes författare Daniel Defoe dör.
1733  Första blodtrycksmätningen uförs.
1738  Sverige och Frankrike sluter ett 10-årigt vänskapsförbund.
1741  Kompositören Antonio Vivaldi dör.

Källor
Hemsida:
» Store norske leksikon