Jane Seymour

Titel:
Drottning av England 1536-1537 (1 år)
Henry VIII:s tredje hustru
Levde:
1509 - 1537 (ca. 30 år)
Jane Seymour - målad av Hans Holbein

Historia:

Jane Seymour föddes mellan åren 1504-1509 som dotter till sir John Seymour och Margaret Wentworth. Födelseåret är med andra ord osäkert, då alla årtal mellan 1504 - 1509 förekommer.

Jane var först hovdam hos Henrik VIII :s första fru Catherine av Aragon och sedan hos hans andra hustru Anne Boleyn.

Omkring år 1535 började kungen att bli intresserad av Jane, men hon tillbakavisade emellertid alla hans närmanden, så länge han inte kunde lova henne äktenskap.

Henry anordnade då en rättegång för äktenskapsbrott mot sin hustru Anne Boleyn, där hon dömdes för otrohet, och även incest med sin egen bror. Allt utan bevis.
Den 19 maj 1536 avrättades Anne Boleyn genom halshuggning, och dagen efter trolovades Jane med kungen och giftermålet ägde sedan rum den 30 maj samma år.

Jane beskrivs som enkel och välvillig och var som drottning ganska avhållen vid hovet. Den 12 oktober 1537 födde hon Henrik VIII:s enda son, Edward (senare kung med namn Edward VI). Själv dog hon i barnsäng tolv dagar efter förlossningen, den 24 oktober, omkring 30 år gammal. Porträttet av Jane är målat av Hans Holbein d.y.

Inlagd 2005-03-06 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Jane:s livstid
1513  Jakob V blir kung i Skottland.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1521  Martin Luther blir bannlyst av katolska kyrkan
1524  Upptäcktsresande Vasco da Gama dör.
1530  Första lotteriet med pengar i vinst (Florens).
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.

Källor
* Henrik VIII:s sex hustrur - Antonia Fraser
» Store norske leksikon