Catherine Parr

Titel:
Drottning av England och Irland 1543-1547 (4 år)
Henry VIII:s sjätte hustru
Levde:
1512 - 1548 (ca. 36 år)
Catherine Parr - målad av William Scrots ca. 1545

Historia:

Catherine Parr föddes i antingen Great Kimble, Buckinghamshire, eller Blackfriars, London, omkring år 1512 som dotter till sir Thomas Parr av Kendal och Maud Greene.

Catherine var i ungdomen gift med Edward Borough, men blev änka redan 1529. Hon gifte då om sig med John Nevill lord Latimer, som deltog i 1536 års katolska resning i norra England. Han dog 1542.

Hon hade antagligen, efter sin sista mans död, planer på att gifta sig med Thomas Seymour, som var bror till Henry VIII:s tredje hustru Jane Seymour, och alltså morbror till kronprinsen, Edvard (VI). Men eftersom kungen blev intresserad av henne och ville gifta sig med henne, tackade hon nej till Seymours frieri. Troligtvis hade hon inte så mycket att säga till om i den saken. Så den 12 juli 1543, gifte hon sig med Henrik VIII .

Genom sin klokhet och försiktighet utövade hon ett gott inflytande på honom, bland annat till förmån för kungens döttrar, prinsessorna Mary (I) och Elizabeth (I) och även till att minska lite av de religionsförföljelserna som pågick just då.

I januari 1547, efter 3½ års äktenskap, dog Henrik VIII. Redan på våren samma år efter att hans död, förlovade hon sig med Thomas Seymour. De fick emellertid inte så lång tid tillsamman, för Catherine dog i barnsängsfeber redan efter 1½ års äktenskap, den 7 september 1548, omkring 36 år gammal. Hennes man blev något år senare avrättad för högförräderi.

Inlagd 2005-03-06 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Catherine:s livstid
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1521  Martin Luther blir bannlyst av katolska kyrkan
1524  Upptäcktsresande Vasco da Gama dör.
1530  Första lotteriet med pengar i vinst (Florens).
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1542  Henrik VIII:s hustru Catherine Howard avrättas.
1546  Martin Luther dör.
1547  Henrik II blir kung i Frankrike.

Källor
* Henrik VIII:s sex hustrur - Antonia Fraser