Anna av Habsburg-Steiermark

Levde:
1573-1598 (24 år)
Titel:
Drottning i Polen och Sverige 1592-1598 (6 år)
Anna av Habsburg-Steiermark

Historia:

Anna av Habsburg-Steiermark (eller Anna av Österrike) föddes 16 augusti 1573 i Graz i delstaten Steiermark i Österrike som dotter till ärkehertig Karl av Habsburg-Steiermark (33) och Maria av Bayern (22). Annas farfar hette Ferdinand I (1503-1564) och var tysk-romersk kejsare.

Arton år gammal, i april 1592 förlovade hon sig i Wien med Sigismund III, som var son till den svenske kungen Johan III och hans hustru Katarina Jagellonica. Månaden efter firades bröllopet i Kraków. Sigismund hade vid tiden för giftermålet redan varit kung i Polen i fem år. Ett halvår efter deras bröllop, i november 1592, dog Sigismunds far, Johan III, och Sigismund och Anna blev då Sveriges kung och drottning. Året därpå (1593) följde hon med sin man till Sverige, där kröningen skedde i Uppsala i februari 1594.
Det berättas att Anna inte var så förtjust i Sverige, bland annat därför att hon tyckte Stockholms slott var obekvämt, hon förstod inte språket och dessutom tyckte hon att det svenska folket var upprorsmakare och barbariska kättare. Därför drog hon sig undan och visade sig bara vid högtidliga tillfällen och när det var absolut nödvändigt. I juli 1594 reste de tillbaka till Polen igen.

Med Sigismund fick hon barnen:
1) Anna Maria Vasa 1593-1600 (död 7 år)
2) Katarina Vasa 1594-1594 (död 1 mån.)
3) Vladislav (IV) Vasa 1595-1648 (kung i Polen)
4) Katarina Vasa 1596-1597 (död 1 år)
5) Kristoffer Vasa 1598-1598 (dog vid födseln)

Anna dog i barnsäng vid sonen Kristoffers födelse i februari 1598, 24½ år gammal. Hennes andra son, Vladislav, växte dock upp och blev kung i Polen som han styrde över i 16 år som Vladislav IV. Sju år efter Annas död (1605) gifte sig Sigismund med hennes syster Konstantia av Habsburg-Steiermark (17).

Inlagd 2005-05-16 | Uppdaterad 2017-12-01
Samtida händelser under Annas livstid
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhandel öppnar i Stockholm
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.

Källor
Böcker:
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg

Hemsidor:
» adelsvapen.com