Johan Ihre

Levde:
1707-1780 (73 år)
Titel:
Språkforskare och professor i Lund
Adel/ätt:
Adliga ätten Ihre nr 2043. Adlad 1757. Friherrlig 1843. Utdöd 1877
Johan Ihre

Historia:

Johan Ihre föddes den 3 mars 1707 i Lund som son till Tomas Ihre (född i Visby 1659 - död i Linköping 11/3 1720) och hans hustru Birgitta Steuch . Hans far var professorn i teologi.

Tolv år gammal var han redan duktig i de klassiska språken som latin och grekiska. En vecka efter att han fyllt tretton dog hans far och han flyttade då till sin morfar som hette Mattias Steuchius (1644-1730) och som var ärkebiskop i Uppsala. Där fullbordade han sina studier under ledning av flera duktiga lärare – han läste bland annat tyska, franska, filosofi, historia och teologi. 21 år gammal (1728) tog han filosofisk examen och åren 1730-33 studerade han utomlands, bland annat i Tyskland, Holland, England och Frankrike.

Åter tillbaka i Sverige kallades han till sekreterare i vetenskapssocieteten i Uppsala (1734) och året därpå blev han vice bibliotekarie. Trettio år gammal (1737) blev han professor i latinsk poesi och kallades året efter till den "skytteanska professuren" i vältalighet och statskunskap - och på denna plats var han sedan oavbrutet i 42 år – d.v.s. till sin död. Han lärde sina studenter att uttrycka sig väl både på svenska som latin, och hade föreläsningar om antika författare, samtidigt som han även undervisade i statsvetenskap, juridik och politisk historia.

Johan var motståndare till hattpartiet och drog sig inte heller för att säga vad han tyckte. Fyra av de avhandlingar han skrev, ansågs av kritiker innehålla direkta anvisningar för de upproriska dalkarlarna vilket gjorde att han 1747 blev åtalad. Domen kom tre år senare och löd på 700 daler silvermynt i böter och en tillrättavisning. Domen var mycket mildare än man väntat och den hade fastställts av kungen själv, Fredrik I.
Som ett resultat av sina dialektstudier gav han 1766 ut ett Svenskt dialektlexikon och av vetenskapssocieteten fick han i uppdrag att utarbeta en svensk ordbok, som kom ut 1769 och hette Glossarium suiogothicum, där han jämför de nysvenska orden med fornspråk och andra germanska språk.

Ihre var en mästare i det latinska språket och använde det alltid i sina akademiska skrifter och endast i två av alla sina publikationer skrev han på det svenska språket. Ändå tyckte han att undervisningarna skulle hållas på svenska så att fler "vanliga" folk kunde läsa vetenskaplig litteratur. Under hans tillsyn diskuterades inte mindre än 453 avhandlingar, de allra flesta var dessutom skrivna av honom själv. Han ville också att det svenska språket skulle rensas från latinska lånord och han försökte att utarbeta en enhetlig stavning som var grundad på "sunt förnuft".

Han gifte sig första gången 31 år gammal (1738) med Sara Charlotta Brauner. Hon dog efter tjugo års äktenskap, år 1758, och året därpå gifte han sig med Charlotta Johanna Gerner, som dog 1822. Hon var då 94 år. Johan själv dog i Uppsala den 1 december 1780, 73 år gammal och begravdes i Björklinge kyrka i Uppland.

Inlagd 2005-05-23 | Uppdaterad 2018-11-07
Samtida händelser under Johans livstid
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.

Källor