Natanael Beskow

Levde: 1865-1953 (88 år)
Titel: Författare, teolog, konstnär. Grundade Birkagården
Far: Johan Fredrik Bernhard Beskow (1832-1901)
Mor: Catharina Charlotta Emerentia Dahl (1835-1917)

Natanael Beskow

Biografi
Fredrik Natanael (Nathanael) Beskow föddes i Hallingeberg socken i Småland den 9 mars 1865 som son till kontraktsprosten (före detta löjtnant) ohan Fredrik Bernhard Beskow (33) och hans hustru Catharina (Karin) Charlotta Emerentia Dahl (30).

Beskow bestämde sig tidigt för att bli präst eller missionär. Han gick först Beskowska skolan i Stockholm, där han arton år gammal (maj 1883) klarade 'mogenhetsexamen'. Beskowska skolan var förövrigt startad av hans egen farbror, Gustaf Emanuel Beskow. I oktober samma år (1883) skrevs han in vid Uppsala universitet där han följande år i december tog teologisk filosofiexamen. Mellan åren 1888-1893 var han elev vid konstakademin där han blev en duktig porträttmålare under ledning av Georg von Rosen.
Alice Tegnér
Alice Tegnér
(1864-1943)
Efter åren vid akademin gick han tillbaka till universitetet där han i januari 1895 avlade teoretisk teologiexamen och praktiskt teologiexamen i december samma år. Han avstod emellertid från att prästviga sig eftersom han ansåg att det, i fråga om vissa delar av den svenska kyrkans bekännelseskrifter, fanns djupgående motsättningar mellan hans åskådning och kyrkans. Samtidigt som han tog examen erbjöds han (1896) av en liten grupp personer att bli predikant i Djursholms villasamhälle. Han gjorde en provpredikan och vid orgeln satt vid detta tillfälle Alice Tegnér och han skall då ha sagt: 'Detta är begynnelsen på ett mångårigt, lyckligt samarbete', vilket han hade alldeles rätt i. Han fick jobbet som predikant vilket han sedan hade ända fram till början av 1930-talet. En kapellförsamling bildades och ett kapell byggdes så att alla som kom för att lyssna på honom fick plats. Han bidrog själv med målningar till kapellets dekorering. Vid gudstjänsterna använde han sig av sin egen författade liturgi. Han representerade en kyrkligt obunden och socialt inriktad kristendom. 1896 blev han även lärare vid skolan i Djursholm och på hösten året därefter rektor, vilken befattning han förfogade över i tolv år.

Elsa Beskow
Elsa Beskow
(1874-1953)
På hösten 1897, vid 32 års ålder, gifte han sig med författarinnan Elsa Maartman (23), som senare blev känd under namnet Elsa Beskow. Elsa hade han träffat under sin tid på konstakademin. De fick med tiden sex söner.
Vid sidan av predikningarna och skolarbetet ägnade sig Beskow även åt ett omfattande social verksamhet, och tillsammans med Ebba Pauli grundade han 1912 stiftelsen Birkagården som uppkallades efter den nordligaste delen av Vasastaden i Stockholm, den så kallade Birkastaden, där verksamheten var förlagd till Rörstrandsgatan. Företaget omfattade olika slag av social verksamhet: som till exempel att få människor från olika arbetsområden och samhällslager att mötas som jämställda och dela med sig av sin livserfarenhet åt varandra. Varje lördag ordnades familjeafton, utan inträdesavgift, och då kunde det vara föredrag, musik och gemensam sång och med tiden även gemensamt kaffe, som dock var och en själv fick betala själva. Det fanns ett litet bibliotek som hade öppet varje kväll för fri utlåning. Så småningom växte verksamheten och ungdomsklubbar och studiecirklar startades, liksom diskussionsaftnar, andaktsstunder, barnkrubba, lek- och arbetsstuga för gossar, söndagsskola, flickklubbar med mera. 1915 blev lokalerna för trånga och man flyttade då till Karlbergsvägen. Beskow var föreståndare för Birkagården från starten och fram till 1946 och dessutom var han stiftelsens ordförande fram till 1950.
Ebba Pauli
Ebba Pauli
(1873-1941)
1916 startades också en folkhögskola, den första svenska skola av denna typ som grundats i stad och för industriarbetare, och där Beskow blev rektor, en position han hade fram till 1930. Den 27 september 1918 blev han teologie hedersdoktor.

Under kriget blev Birkagården en samlingsplats för landsflyktiga från Tyskland. Den 16 december 1937 höll Beskow ett radioföredrag om flyktingarnas situation där han kritiserade den nationella egoismen som råder i Sverige och Europa och som leder till att samtliga stater undandrar sig ansvaret för flyktingarna, han menade att det är meningslöst prat att kalla flyktingproblemet olösligt och han ansåg att genom gemensamt ansvar och samfälld generositet kan problemet lösas och flyktingarna få tillbaka sina mänskliga rättigheter och plats i den mänskliga gemenskapen.

År Bibliografi (urval)
1901 Predikningar
1904 Till de unga
1904-1906 För det dagliga livet, två delar
1908 Det kristna livet
1913 Ett är nödvändigt
1916 Enhet i mångfald
1918 Predikningar och föredrag i Birkagården
1919 Fader vår
1921 På salighetens berg
1922 Jesu liknelser
1924 Evigheten och ögonblicket
1926 Kristus och människan
1926 I Palestina och Syrien
1929 Sanningens väg
1930 Inför Människosonen
1930 Arbetarrörelsens bildningsideal
1931 Guds rike
1932 Evigt liv
1935 Nutidsmänniskan och religionen
1937 I passionstiden
1937 Den kristna människan i världskrisen
1939 Vägen
1940 Han som kommer
1942 Ljuset lyser i mörkret
1943 Den heliga striden
1944 ...så ock på jorden

Den 30 juni 1953, efter 55 års äktenskap, dog hans hustru Elsa (79) och endast tre månader senare gick han själv bort, 88 år gammal. Han ligger begravd på Djursholms begravningsplats, Uppland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-03-11 | Uppdaterad 2019-03-09
Samtida händelser 1865 - 1953
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista avrättning av en kvinna.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör och efterträds av Gustav V.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.
1912  Titanic sjunker
1913  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
1917  Ryska revolutionen bryter ut.
1919  Första Mors dag firas
1921  Kvinnlig rösträtt införs
1924  Världens första TV-sändning genomförs.
1927  Charles Lindbergh flyger över Atlanten.
1930  Sverige har 6 142 191 invånare.
1933  Adolf Hitler blir tysk rikskansler.
1936  Obligatorisk 7-årig folkskola införs.
1938  Kristallnatten
1939  Andra världskriget bryter ut.
1942  Astrid Lindgrens Pippi Långstrump ges ut.
1945  Atombomber över Hiroshima och Nagasaki.
1945  Andra världskriget avslutas.
1950  Gustav V dör. Gustav VI Adolf blir kung.
1952  Fullständig religionsfrihet införs i landet.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon