Karl Filip Vasa

Levde: 1601-1622 (20 år)
Titel: Prins
Far: Karl IX (1550-1611)
Mor: Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625)

Karl Filip Vasa

Biografi
Karl Filip Karlsson (ätten Vasa) föddes den 22 april 1601 på Revals slott som son till Karl IX (50) och Kristina av Holstein-Gottorp (28). Karl Filip var bror till Gustav II Adolf och halvbror till Karl Karlsson Gyllenhielm. Han blev hertig till större delen av Södermanland och Närke samt hela Värmland. Karl Filip var, tillsammans med sina syskon, bland de första i Sverige som fick mer än ett förnamn.

Några månader efter hans födelse kompletterade hans far sitt testamente (som han upprättat år 1600) med en bestämmelse att Karl Filip skulle ärva hans hertigdöme, då den äldre brodern Gustav (II) Adolf blev kung. Dessutom skulle Karl Filip få vissa uppräknade städer, slott och län i Livland - om denna provins kunde erövras helt. Att Karl Filip skulle få faderns hertigdöme beviljades av ständerna 1604 i Norrköpings arvförening. I samband med att Gustav Adolf fick Västmanland som hertigdöme, utfärdades förläningsbrev för Karl Filip på de områden han skulle ha. År 1611 grundades Filipstad som uppkallades efter Karl Filip.

Karl Filip och hans bror fick lära sig franska och latin, och enligt hans likpredikan även italienska. Lärare var bland annat Johan Skytte och dennes bror Ericus Schroderus samt professor Peder Andreæ Grubb. Några veckor före sin död skrev Karl IX ett förmaningsbrev till Karl Filip för att denne inte varit flitig nog i sina studier.

Vid den här tiden pågick den så kallade "stora oredan" i Ryssland där det var en kaotisk kamp om vem som skulle bli tsar. Fältmarskalken Jakob De la Gardie försökte få Karl Filip vald till rysk tsar eftersom han då trodde att alla problem med Ryssland skulle upphöra. Hans planer var dock inte så populära vid det svenska hovet och Karl Filips överbeskyddade mor Kristina vägrade släppa iväg honom till Ryssland, som hon såg som ett ociviliserat och barbariskt land. De la Gardie gav sig emellertid inte och till slut, i juli 1613, reste Karl Filip iväg till Viborg där förhandlingar hölls med ryska sändebud. Dessa ledde dock ingenstans och han reste hem igen. Ryssarna valde istället Michail Romanov till rysk tsar.

Han avslutade sina studier med en resa som pågick från december 1617 till maj 1618 och som gick över Danmark - där Kristian IV gav honom ett ståtligt mottagande på Kronborgs slott, via Lübeck, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Hessen och Pfalz till Paris, där han fick företräde hos Ludvig XIII, samt åter över Baden, Stuttgart, Nürnberg, Dresden, Rostock och Trelleborg.

Äktenskap & barn
Den 5 mars 1620 gifte han sig i hemlighet med Elisabeth Ribbing som var dotter till riksskattmästaren Seved Ribbing och Anna Gyllenstierna. Karl var då 18 och Elisabeth 24. Några dagar efter Karl Filips död födde Elisabeth deras dotter Elisabeth Karlsdotter som redan av sin samtid kallades för Gyllenhielm.

medalj med Karl Filip Vasa till högerI början av 1621 lyckade Karl Filip (med hjälp av Axel Oxenstierna , sin halvbror Karl Karlsson Gyllenhielm och Johan Skytte) övertala sin bror, Gustav Adolf, att han skulle få delta i det svenska fälttåget som skulle inledas i Baltikum till sommaren. Vid belägringen av Riga arbetade de båda bröderna i löpgravarna med spade i hand. Då Gustav Adolf den 12 september ville storma staden, var Karl Filip en av dem som fick honom att för tredje gången skicka en skrivelse med uppmaning till kapitulation, vilket också skedde. Därefter följde han brodern på fälttåget till Mitau. På hemresan från Balticum drabbades Karl Filip den 11 januari av ”einem pestilentischen Fieber”. Gustav Adolf måste därför lämna kvar honom i Narva, där han dog mellan klockan 2 och 3 natten till den 25 januari 1622. Liket fördes till Stockholm på sommaren samma år och begravningen ägde rum i Strängnäs domkyrka, där hans kvarlevor vid undersökningar 1860, 1907 och 1910 hittades svepta i en dyrbar sobelpälsbrännad kappa av sammet. Av hans kvarlevor framgår det att han var en bredaxlad man med rödblont hår och skägg.
De målningar av Karl Filip som har funnits finns inte kvar längre men han är avbildad på medaljen som du ser här ovanför.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-08-12 | Uppdaterad 2019-03-06
Samtida händelser 1601 - 1622
1604  Karl IX blir kung.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustav II Adolf blir kung.
1614  Svea Hovrätt inrättas i Stockholm.
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon