Elfrida Andrée

Levde: 1841-1929 (88 år)
Titel: Sveriges första kvinnliga organist (1861)
Sveriges första kvinnliga telegrafist (1865)
Far: Andreas Andrée (-1877)
Mor: Eberhardinia Lovisa Lyth

Elfrida Andrée

Biografi
Elfrida Andrée föddes den (19) 20 februari 1841 (döpt 10 mars) i Visby som dotter till provinsialläkaren Andreas Andrée och Eberhardinia Lovisa Lyth.

Elfrida och hennes syster Fredrika (senare operasångerska) undervisades i musik av fadern och därefter av domkyrkoorganisten i Visby Vilhelm Söhrling (1822-1901). Fjorton år gammal lämnade hon Gotland och reste till Stockholm där hon två år senare, den 12 juni 1857, tog organistexamen vid musikaliska akademins läroverk varefter hon studerade musik och sång privat. Efter detta var hon elev vid läroverket 1858-1861 där hon efter specialbetyg i skilda ämnen slutligen fick examensbetyg den 6 november 1861. Hon fortsatte sina studier med att lära sig spela harpa för Antoine Edouard Pratté och harpisten vid Kungliga teatern, Pauline Åhman (1812-1904) samt gjorde upprepade studieresor till utlandet.

När en ledig organistbefattning blev ledig i Stora Skedvi sökte Elfrida dispens att få söka den. Hon var tvungen att ha dispens eftersom det inte var tillåtet för kvinnor att söka tjänsten. Hennes ansökan avslogs trots hennes utmärkta organistexamen. Hennes far lyckades genom debatter i tidningarna få folk inom riksdagen att ta upp frågan om rättigheten för kvinnor att inneha en organistbefattning. Förslaget godkändes, trots prästernas avslag, och klubbades igenom den 8 mars 1861. Elfrida sökte kort därpå, och fick, organisttjänsten i finska kyrkan i Stockholm, och blev därmed Sveriges – och Europas - första kvinnliga organist, 24 år gammal.
Året därpå fick hon tjänsten i franska reformerta kyrkan som hon hade fram till 1867. Parallellt med sina tjänster undervisade hon i sång vid högre lärarinneseminariet i Stockholm och den därmed förbundna övningsskolan 1863—1867 samt vid Åhlinska skolan i Stockholm.

Elfrida Andrée Elfrida bidrog även till att telegrafistyrket blev tillgängligt för kvinnor. Den 20 december 1864 tog hon prov på de ämnen som behövdes för att en kvinna skulle kunna bli antagen som elev vid telegrafverket - vilket hon klarade - varefter hon blev antagen till en kortare utbildning i Strömstad 1865. Efter den utbildningen som varade från juni till augusti tog hon prov vid Örebro telegrafstation i september samma år. Samma månad fick hon tjänst som extra ordinarie assistent vid Kungliga Telegrafverket (1865) och blev därmed Sveriges första kvinnliga telegrafist. Hennes namn är knutet till betydelsefulla avgöranden till förmån för kvinnans rätt till anställning i det allmännas tjänst.

I april 1867 blev hon enhälligt vald till domkyrkoorganist i Göteborg där hon stannade fram till sin död. Vid sidan av tjänsten undervisade och uppträdde hon vid ett stort antal konserter. Vid en internationell kompositionstävling i Bryssel 1895 fick hon ett andra pris för en stråkkvartett och samma år, 54 år gammal, tilldelades hon medaljen Litteris et artibus som delas ut till konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.
Från 1902 var hon ledare av de så kallade "folkkonserterna" i Göteborg.

Elfridas födelsenotis Som tonsättarinna har hon skapat ett flertal värdefulla kompositioner av såväl större som mindre omfattning. År 1904 dirigerade hon själv sin symfoni i a-moll samt en ouvertyr för orkester vid en konsert i Dresden som sägs ha varit hennes största framgång. Hon komponerade kammarmusik och symfonier, orgelmusik, operan Fritiofs saga (text Selma Lagerlöf), balladen "Snöfrid" med text av Viktor Rydberg, inklusive två stora mässor. Över 100 kompositioner finns bevarade efter Elfrida.
Idag är spårvagn 380 i Göteborg uppkallad efter henne och det finns ett gymnasium i Visby som bär hennes namn. Elfrida dog 1929 i Göteborg. Exakt datum har jag inte kunnat hitta.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-12-22 | Uppdaterad 2019-03-06
Samtida händelser 1841 - 1929
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista avrättning av en kvinna.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör. Gustav V blir kung.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.
1912  Titanic sjunker
1913  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
1917  Ryska revolutionen bryter ut.
1919  Första Mors dag firas
1921  Kvinnor får rösträtt.
1924  Världens första TV-sändning genomförs.
1927  Charles Lindbergh flyger över Atlanten.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor - A-B (Bonniers förlag 1942) sid 106
Visby Stadsförsamling P:47, Födde, Dop 1829-1842 GID: 2534.234.57300
Här vilar berömda svenskar (Åstrand)

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon