Lasse Lucidor

Levde: 1638-1674 (35 år)
Titel: Författare, poet, lyriker - kallad "Lucidor, den olycklige"
Far: Johan Eriksson (-1653)
Mor: Kirstin Larsdotter

Lasse Lucidor

Biografi
Lasse Lucidor föddes med namn Lars Johansson i Stockholm i oktober 1638 som son till skeppslöjtnanten och kaptenen Johan Eriksson och Kirstin Larsdotter. Omkring 1643, när Lucidor var fem år, flyttade hela familjen till Kaseburg på ön Usedom där Lucidors morfar Lars Mattsson Strusshielm var kommendant samt chef för örlogsvarvet.

Uppväxt
Lucidor miste sina föräldrar i sin tidiga ungdom, redan 1653 ska bägge varit borta, varefter han uppfostrades tillsammans med sina fyra syskon av morfadern Lars Mattsson Strusshielm. Tre år senare dog även morfadern och Carl Gustaf Wrangel, som då var generalguvernören i Pommern och morfaderns högsta chef, tog då på sig förmyndarskapet över Lucidor och syskonen.

Studier utomlands
År 1655 blev han, under namnet Laurentius Nauclerus, inskriven på Greifswalds universitet i Tyskland. Efter att ha varit delaktig i studentoroligheter där lämnade han staden och började 1658 vid Leipzigs universitet men även där skedde studenttumulter och 1660 blev han relegerad därifrån. Förutom studier levde han ett ganska kringflackande liv och vistades bland annat i Frankrike, Italien samt England.

Lasse Lucidor

Språklärare i Uppsala
När han återvände till Sverige 1668 hade han goda språkkunskaper och försörjde sig som språklärare i Uppsala. Året därpå flyttade han till Stockholm där han umgicks med andra skalder och författare såsom Samuel Columbus med flera. Någon fast tjänst fick han aldrig utan han fick livnära sig som översättare och tillfällighetspoet samt att spela på gator och att skriva bröllops- och begravningsdikter till det rika folket.

Lucidor skrev poesi, andliga visor, kärleksdikter, gravdikter, dryckesvisor och förnöjsamhetsvisor men var inte den som sökte framgång utan ska ha varit en oberoende stolt och självständig person vilket gav sig uttryck i de dikter hans skrev. T.ex. i hans dryckesvisor där supandet är måttlöst, i hans gravdikter som ibland beskrev makabra skildringar av kroppars förvandling efter döden och bröllopsdikter där han ofta drev med brudparens namn och med grova sexuella skämt och undertoner, som kanske inte alltid mottogs så bra.

Skulle jag sörja, då wore jag tokot
Bland annat skrev han bröllopsdikten 'Gilliare Kwaal' till landshövding Conrad Gyllenstiernas bröllopsdag men denne tyckte att dikten innehöll försmädliga och satiriska anspelningar och lät därför arrestera Lucidor som därefter satt ett halvår i fängelse. Han frigavs i juni 1670.

Helicons
Möjligen var det under fängelsevistelsen som han skrev 'Skulle jag sörja, då wore jag tokot' som senare gavs ut i skillingtryck.

Slagsmål & död
Den 12 augusti 1674 var Lucidor på krogen Fimmelstången i gamla stan i Stockholm där han kom i slagsmål och blev nedstucken och dödad. Dråparen lyckades fly till Norge och ska senare ha blivit general. Lucidor begravdes på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm - han blev 35 år gammal.

De flesta av hans verk kom alltså ut som skillingtryck men 1688, fjorton år efter hans död, trycktes en bok med hans samlade verk (se bilden nedan).

År Titel/händelse
1655 Inskriven vid universitetet i Greifswald (okt)
1658 Inskriven vid universitetet i Leipzig (vintern)
1660 Relegerad (avstängd) från Leipzig universitet
1661 Vistades i Frankrike
1662-1665 Tidvis i Sverige
1669 Inskriven vid Uppsala universitet (jan)
1669 Bosatt i Stockholm från juli

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2018-11-10 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser 1638 - 1674
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar

Källor
Böcker:
• Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år - NE
• Vem är vem i svensk historia (Larsson)

Hemsidor:
» Lars (Lucidor) Johansson (riksarkivet.se)
» Lasse Johansson Lucidor (runeberg.org)
» Strusshielm (Adelsvapen.com)
» Lasse Lucidor (Adelsvapen.com)
» Stora bilden på Lucidor
» Stora bilden längst ner

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon