Lasse Lucidor

Levde: 1638-1674 (35 år)
Titel: Författare, poet, lyriker - kallad "Lucidor, den olycklige"
Far: Johan Eriksson (-1653)
Mor: Kirstin Larsdotter

Lasse Lucidor

Historia
Lasse Lucidor föddes med namn Lars Johansson i Stockholm i oktober 1638 som son till skeppslöjtnanten och kaptenen Johan Eriksson och Kirstin Larsdotter. Omkring 1643, när Lucidor var fem år, flyttade hela familjen till Kaseburg på ön Usedom där Lucidors morfar Lars Mattsson Strusshielm var kommendant samt chef för örlogsvarvet.

Lucidor miste sina föräldrar i sin tidiga ungdom, redan 1653 ska bägge varit borta, varefter han uppfostrades tillsammans med sina fyra syskon av morfadern Lars Mattsson Strusshielm. Tre år senare dog även morfadern och Carl Gustaf Wrangel, som då var generalguvernören i Pommern och morfaderns högsta chef, tog då på sig förmyndarskapet över Lucidor och syskonen.

År 1655 blev han, under namnet Laurentius Nauclerus, inskriven på Greifswalds universitet i Tyskland. Efter att ha varit delaktig i studentoroligheter där lämnade han staden och började 1658 vid Leipzigs universitet men även där skedde studenttumulter och 1660 blev han relegerad därifrån. Förutom studier levde han ett ganska kringflackande liv och vistades bland annat i Frankrike, Italien samt England.

Lasse Lucidor
Lasse Lucidor
När han återvände till Sverige 1668 hade han goda språkkunskaper och försörjde sig som språklärare i Uppsala. Året därpå flyttade han till Stockholm där han umgicks med andra skalder och författare, som Samuel Columbus. Någon fast tjänst fick han aldrig utan livnära sig som översättare och tillfällighetspoet samt att spela på gator och att skriva bröllops- och begravningsdikter till det rika folket.

Lucidor skrev poesi, andliga visor, kärleksdikter, gravdikter, dryckesvisor och förnöjsamhetsvisor men var inte den som sökte framgång utan ska ha varit en oberoende stolt och självständig person, vilket gav sig uttryck i de dikter hans skrev. T.ex. i hans dryckesvisor, där supandet är måttlöst, i hans gravdikter som ibland beskrev makabra skildringar av kroppars förvandling efter döden och bröllopsdikter där han ofta drev med brudparens namn och med grova sexuella skämt och undertoner - som kanske inte alltid mottogs så bra.

Bland annat skrev han bröllopsdikten "Gilliare Kwaal" till landshövding Conrad Gyllenstiernas bröllopsdag, men denne tyckte att dikten innehöll försmädliga och satiriska anspelningar och lät därför arrestera Lucidor som därefter satt ett halvår i fängelse. Han frigavs i juni 1670, och möjligen var det under fängelsevistelsen som han skrev "Skulle jag sörja, då wore jag tokot" som senare gavs ut i skillingtryck.

Den 12 augusti 1674 var Lucidor på krogen Fimmelstången i gamla stan i Stockholm där han kom i slagsmål och blev nedstucken och dödad. Dråparen lyckades fly till Norge och ska senare ha blivit general. Lucidor begravdes på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm - han blev 35 år gammal.

De flesta av hans verk kom alltså ut som skillingtryck men 1688, fjorton år efter hans död, trycktes en bok med hans samlade verk (se bilden nedan).

År Titel/händelse
1655 Inskriven vid universitetet i Greifswald (okt)
1658 Inskriven vid universitetet i Leipzig (vintern)
1660 Relegerad (avstängd) från Leipzig universitet
1661 Vistades i Frankrike
1662-1665 Tidvis i Sverige
1669 Inskriven vid Uppsala universitet (jan)
1669 Bosatt i Stockholm från juli

'Helicons blomster, plåckade ok wid åtskillige tillfällen utdelte af Lucidor den olyklige det är alle de poëtiske skrifter, som författade blefue af Lasse Johanson.'

dela sidan
  
Samtida händelser 1638 - 1674
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1652  Första kaffehuset i London öppnar.
1656  C. Huygens tar patent på pendeluret.
1657  Leopold I blir kung i Österrike.
1660  Karl XI blir svensk kung.
1660  Karl II blir kung i England.
1666  London härjas av en stor brand.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.

Källor
Böcker:
Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)
Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år - NE
Vem är vem i svensk historia (Larsson)

Hemsidor:
» Lars (Lucidor) Johansson (riksarkivet.se)
» Lasse Johansson Lucidor (runeberg.org)
» Strusshielm (Adelsvapen.com)
» Lasse Lucidor (Adelsvapen.com)
» Stora bilden på Lucidor
» Stora bilden längst ner

Inlagd 2018-11-10 | Uppdaterad 2018-11-10