Nils Bielke

Titel:
Fältmarskalk 1690, generalguvernör
Adel/ätt:
Grevliga ätten Bielke nr 29. Grevlig 1687
Levde:
1644 - 1716 (72 år)
Nils Bielke - målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Historia:

Nils Bielke föddes den 7 februari 1644 i Stockholm som son till riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Redan som barn erhöll han friherreskapet Korpo (1649). Sjutton år gammal (1661-1662) följde han med Clas Tott till Frankrike och ägnade sig sedan åt hovtjänst i några år.

Tjugofem år gammal (1669) gifte han sig med grevinnan Eva Horn av Björneborg. Fyra år senare blev han utnämnd till överste för livregementet till häst. Han utmärkte sig också i Karl XI:s danska fälttåg och befordrades därför 1678 till generallöjtnant och skickades året därpå som ambassadör till Frankrike. Sex år därefter (1685) gick han i tjänst hos den tyske kejsaren. Efter att ha utmärkt sig i ännu flera fältslag befordrades han till general och riksgreve år 1686. Efter återkomsten till Sverige blev han 1687 kungligt råd, generalguvernör över Pommern, general över alla kavalleri- och infanteriregementena, och slutligen greve.

Han kom så småningom i onåd hos Karl XI:s regering, mycket på grund av att han visade olust vid genomförandet av reduktionen. När sedan Karl XII blev kung ställdes han till åtal och dömdes för bland annat maktmissbruk. Han skulle även uppsåtligt ha överträtt kungens bud och befallningar och även ha "riktat sig genom myntförsämring" med mera. Domen blev att han skulle mista liv, ära och gods. Livet benådade dock kungen, och äran behöll han, men av godsen fick han endast behålla Gäddeholm och Salestad.

Rättegången ansågs vara följden av en hovintrig, där han själv misstänkte Piper såsom anstiftare. Efter kungens återkomst från Turkiet återfick han äran, och släpptes från fängelset. Han dog den 26 november 1716, 72 år gammal.
Porträttet av Bielke är målat av David Klöcker Ehrenstrahl.

Inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Nils:s livstid
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Pesten kommer till Sverige ca 100 000 dör.
1713  Kalabaliken i Bender.

Källor