Nils Bielke

Levde: 1644-1716 (72 år)
Titel: Fältmarskalk 1690, generalguvernör, greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Bielke. Grevlig 1687
Far: Ture Nilsson Bielke (1616-1648)
Mor: Kristina Anna Banér (ca 1625-1652)

Nils Bielke - målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
Nils Turesson Bielke föddes den 7 februari 1644 i Stockholm som son till friherren och riksrådet Ture Bielke (28) och friherrinnan Kristina Anna Banér (ca 20).

Redan som barn erhöll Nils friherreskapet Korpo (1649). Sjutton år gammal följde han med Clas Tott till Frankrike och ägnade sig sedan åt hovtjänst i några år.

Överste 1673
1673 blev Nils utnämnd till överste för livregementet till häst. Han utmärkte sig också i Karl XI:s danska fälttåg och befordrades därför 1678 till generallöjtnant och skickades året därpå som ambassadör till Frankrike. Sex år därefter (1685) gick han i tjänst hos den tyske kejsaren. Efter att ha utmärkt sig i ännu flera fältslag befordrades han till general och riksgreve år 1686.

Efter återkomsten till Sverige blev Nils 1687 kungligt råd, generalguvernör över Pommern, general över alla kavalleri- och infanteriregementen samt slutligen greve.

Onåd hos Karl XI
Nils kom så småningom i onåd hos Karl XI:s regering mycket på grund av att han visade olust vid genomförandet av reduktionen. När sedan Karl XII blev kung ställdes Nils inför rätta och dömdes för bland annat maktmissbruk. Han skulle även uppsåtligt ha överträtt kungens bud och befallningar och även ha "riktat sig genom myntförsämring" med mera. Domen blev att Nils skulle mista liv, ära och gods. Kungen mildrade straffet så han slapp dödsstraff och äran fick han behålla men av sina gods fick han endast behålla Gäddeholm och Salestad.

Rättegången ansågs vara följden av en hovintrig där han själv misstänkte Piper såsom anstiftare. Efter Karl XII:s återkomst från Turkiet återfick Nils äran och släpptes från fängelset.

Äktenskap & barn
Den 28 september 1669 gifte Nils (25) sig med grevinnan Eva Horn av Björneborg (15) och de fick barnen:
1) Eva (1677-1715)
2) Sigrid (1681-1765)
3) Carl Gustaf (1683-1754)
4) Thure Gabriel (1684-1763)
5) Christina Anna (1687-1742)
6) Ulrika Ebba (1689-1716)
7) Sofia Charlotta (1693-1696) († 2 år)

Nils (72) gick bort den 26 november 1716 och ligger begravd i Lena kyrka i Uppland.

År Titel/händelse
1669 Kammarherre
1673 Överste
1677 Generalmajor
1678 Generalöljtnant
1679-1682 Ambassadör i Frankrike
1684 Kejserlig tjänst
1684-1687 Fältmarskalklöjtnant
1686 Romersk riksgreve
1687-1716 Upphöjd till greve
1687-1690 General
1687-1698 Kunglig råd
1687-1698 Guvernör i Pommern
1690-1697 Fältmarskalk
1698 Dömd till döden men benådad

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1644 - 1716
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas

Källor
Böcker:
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» runeberg.org
» stora bilden
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon