Lennart Torstensson

Levde: 1603-1651 (47 år)
Titel: Fältmarskalk 1641, generalguvernör, friherre, greve, rikstygmästare
Adel/ätt: Grevliga ätten Torstensson. Grevlig 1647. Utdöd 1727
Far: Torsten Lennartsson (1561-1631)
Mor: Märta Posse (-1627)

Lennart Torstensson - målat av David Beck

Biografi
Lennart Torstensson föddes den 17 augusti 1603 på godset Forstena i Västergötland som son till ståthållaren på Älvsborgs slott, Torsten Lennartsson (42) och hans hustru Märta Posse.

Hans föräldrar drevs i landsflykt av Karl IX och han uppfostrades hos sin farmor, Margareta Ekeblad. När hon dog 1616 kom han till riksdrotsen Bo Ribbing och vid femton års ålder blev han kammarpage hos Gustav II Adolf. Kungen tog med honom på fälttåg till Livland, där han bland annat var med om Rigas erövring 1621. 1624 blev han fänrik, 1626 kapten, 1626-1629 deltog han i det preussiska fälttågen, och under denna tiden blev han 1627 överstelöjtnant och 1629 överste.

Tjugonio år gammal (1632) blev han general vid artilleriet, och deltog som detta vid slaget vid Nürnberg, där han tillfångatogs och tillbringade en tid i ett fuktigt fängelse i Ingolstadt. Där drog han på sig gikt (reumatism) och "stenplågor" (njursten) vilket förpestade resten av hans liv. Efter att Gustav II Adolf stupat vid Lützen 1632, följde han kungens lik hem till Sverige. 1634 utnämndes han till rikstygmästare. Tillsammans med Jacob De la Gardie och Johan Banér deltog han i kriget i Preussen.

Vid trettiosju års ålder (1640) begärde han tjänstledigt på grund av sjukdom, och vid hemkomsten 1641 utnämndes han till riksråd. Redan samma år övertalades han, trots sin sjukdom, att återvända till kriget och ta över efter Johan Banér som avlidit. Som tack fick han den 31 augusti 1641 titeln fältmarskalk och guvernör över Pommern. Han vann efter detta flera slag, bland annat i Schlesien, Sachsen och Mähren, och erövrade nästan alla Danmarks besittningar på fastlandet. Han vann en lysande seger vid Jankowitz 1645.

I december 1645 lämnade han posten som överbefälhavare och åkte hem till Sverige. Av drottning Kristina blev han den 5 februari 1647 utnämnd till friherre och greve med Virestad (i Småland) som friherreskap, och Ortala (i Roslagen) till grevskap. 1648 blev han dessutom generalguvernör över Västergötland, Halland, Värmland och Dalarna.

Äktenskap & barn
Lennart var gift med Beata De la Gardie och de fick barnen:
1) Gustaf Adolf (1634-1653)
2) Märta Elisabet (1639-1642) († 3 år)
3) Anders (1641-1686)
4) Johan Gabriel (1642-1642) († 1 dag)
5) Margareta Catharina (1643-1652) († 9 år)

Lennart Torstensson dog i Stockholm den 7 april 1651, 47 år och 7 månader gammal och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

dela sidan
  
Samtida händelser 1603 - 1651
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.

Källor
Böcker:
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» biografi
» stora bilden
» adelsvapen.com

Inlagd 2004-10-13 | Uppdaterad 2018-11-07