Maria Eleonora av Brandenburg

Titel:
Svensk drottning 1620-1632 (12 år)
Levde:
1599 - 1655 (55 år)
Maria Eleonora av Brandenburg - okänd konstnär

Historia:

Maria Eleonora föddes i Königsberg (nu Kaliningrad) i Tyskland den 11 november 1599 som dotter till kurfursten Johan Sigismund av Brandenburg och prinsessan Anna av Preussen.

År 1620 när Gustav II Adolf var på resa i Berlin friade han personligen till Maria Eleonora och han fick Ja. Hennes bror ville av hänsyn till Polen och kejsaren, häva förbindelsen, men då förde änkefurstinnan, det vill säga Marias mor, henne i hemlighet till Wismar i Mecklenburg-Vorpommern, där svenska fartyg väntade på henne och som förde henne till Sverige.

Bröllopet stod i Stockholm den 25 november och hon kröntes till drottning den 28 i samma månad. Hon var då tjugoett år och Gustav Adolf skulle två veckor senare fylla tjugosex. Sex år senare fick de dottern Kristina som blev Sveriges drottning endast sex år gammal.

År 1631 reste Maria Eleonora till sin man som var i Tyskland, och hon vistades i Mainz vintern 1631-32. Hon var ännu kvar i Tyskland, när Gustav II Adolf stupade. Hans död gjorde henne alldeles otröstlig och i sin sorg ville hon inte skilja sig från liket, och hon behöll den dödes hjärta hos sig.

Maria Eleonora trivdes aldrig i Sverige, och värre blev det efter Gustav Adolfs död. Hon skall ha skött dottern Kristinas uppfostran så dåligt så att rådet var tvungen att skilja dem åt. Hon hade också ett sånt slösaktigt levnadssätt så att hon kom i ekonomisk kris. Hon längtade till Preussen, men regeringen ville inte tillåta henne att resa, eftersom Preussen tillhörde kurfursten av Brandenburg och som var Sveriges fiende. Då inledde hon hemliga överläggningar med danska kungen, Kristian IV, och i juli 1640 flydde hon från Gripsholms slott förklädd till borgarflicka. Vid Trosa steg hon ombord på ett fartyg som förde henne till Gotland där två danska krigsskepp väntade på henne. Hon fördes därifrån till Nyköbing på Falster och vistades sedan på flera olika ställen i Danmark.

Svenska regeringen betraktade hennes flykt som en skymf och förolämpning mot riket och vände sin ovilja både mot henne och mot danska kungen. Efter att stillestånd slutits mellan Sverige och Brandenburg (1641) ingick svenska regeringen ett avtal med kurfursten Fredrik Vilhelm (Maria Eleonoras brorson). Avtalet gick ut på att kurfursten skulle hålla Maria Eleonora med uppehållsorter i sina länder, mot att svenska regeringen höll henne med ett årligt underhåll på 30,000 rdr. År 1643 lämnade hon därför Danmark och slog sig ned i Preussen och senare i Brandenburg. Snart började hon emellertid längta tillbaka till Sverige och hon flyttade tillbaka till Sverige efter åtta år utomlands (1648). Här vistades hon för det mesta på Nyköpingshus, som hon fått i förläning av sin dotter - drottning Kristina.

Maria Eleonora dog den 18 mars 1655, 55 år gammal. Hon begravdes jämte Gustav Adolf i Riddarholmskyrkan.

 
Samtida händelser under Maria Eleonoras livstid
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.

Inlagd 2004-10-10 | Uppdaterad 2018-11-10
Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - Lindorm-O (Bonniers förlag 1949) sid 245-246
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» Biografi (runeberg.org)
» riksarkivet.se
» Stora bilden