Jakob Serenius

Titel:
Biskop, införde konfirmationen i Sverige
Levde:
1700 - 1776 (76 år)
Jakob Serenius

Historia:

Jakob Serenius föddes i Färentuna den 25 juli 1700 som son till kyrkoherden Sven Sirenius och Kristina Livonia.
Han ändrade sitt efternamn till Serenius senare i livet.

Han var student i Uppsala 1714 och blev 1722 fil. magister och prästvigd, och tjänstgjorde sin första tid som pastor i sin hemort.
Eftersom han hade utmärkt sig vid universitetet föreslog biskop Jesper Svedberg år 1723 att han skulle bli pastor vid Lutherska församlingen i London. Han åkte dit och arbetade sedan där till 1735 då han återkom till Sverige och blev utnämnd till kyrkoherde i Nyköpings östra församling, och blev året därpå prost i samma församling.
Från England införde han konfirmationen till Sverige. Han brukade hålla offentliga förhör med nattvardsbarnen i sin församling.

1737 gifte han sig med Ulrika Ehrenlund och 1755 med Elsa Maria von Hermansson.
Det fanns stora likheter mellan honom och Johannes Rudbeckius som levde 100 år före honom.
Han var också en aktiv mösspolitiker och satt i många riksdagar, där hans goda ekonomiska kunskaper och skickliga talekonst gjorde honom till en av de ledande inom prästeståndet. Vid riksdagarna var han en av dem, som ofta ledde överläggningarna.
Han var även den som utgav den första engelsk-svenska lexikonet, vars första del trycktes i Hamburg 1734, och på nytt i Nyköping 1757. Del två kom ut 1744. 1752 blev han teologi doktor, och när Erik Alstrin dog 1762 blev han året därpå utnämnd, 63 år gammal, till biskop i Strängnäs.
Han dog av en "farsot" i Strängnäs den 4 september 1776, 76 år gammal.

Inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2017-11-08
Händelser under Jakob:s livstid
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.

Källor