Jesper Svedberg

Levde: 1653-1735 (81 år)
Titel: Biskop och språkforskare
Far: Daniel Isaksson (1610-1680)
Mor: Anna Bullernæsia (1627-1697)

Jesper Svedberg

Biografi
Jesper Danielis Svedberg föddes den 28 augusti 1653 på gården Sveden nära Falun som son till bergsmannen Daniel Isaksson (43) och Anna Pedersdotter Bullernæsia (26).

Han gick i Falu skola och skickades 1666 till Uppsala och 1669 till den nyinrättade universitetet i Lund. Efter fem års vistelse i Lund återvände han 1674 till Uppsala och blev där 1682 fil. magister. Året därpå prästvigdes han och utnämndes 1684 till pastor vid livregementet till häst.
Året därefter åkte han utomlands och besökte bland annat England, Frankrike, Tyskland och Holland. Han återvände till Sverige och började sin tjänst som präst vid regementet och förhörde soldaterna på katekesen och höll predikningar för dem. Soldaterna sa själva att de var mer rädda när de såg honom komma än de hade varit när de gick i strid mot sina fiender!

År 1683 gifte han sig med Sara Behm (17) och fick med henne bland annat sonen Emanuel Svedenborg. Sara dog 1696, trettio år gammal, och året därpå gifte Jesper om sig med Sara Bergia (44) och efter hennes död i mars 1720 gifte han sig i december samma år med Christina Arhusia (59).

Karl XI gjorde honom till predikant vid det kungliga hovet och sedan till professor i Uppsala. Han blev också rektor för hela universitetet.
1702 blev han biskop i Skara. Han var en sträng biskop som noga övervakade prästerna och såg till att de skötte sig. Han tyckte det var viktigt att alla fick lära sig läsa och inte bara de som skulle bli präster och de högre stånden.

År 1695 kom den första psalmboken ut som användes i hela den svenska kyrkan. I den fanns det översättningar från tyska psalmer men också många svenska. bland annat skrev hans goda vän Israel Kolmodin några. Själv skrev han fjorton stycken.
Han stod alltid i högt anseende hos Karl XI däremot inte alltid lika väl hos adelsmännen som han gärna, utan hänsyn, bestraffade i sina predikningar.

År Titel/händelse
Elev vid Falu trivialskola
1666 Inskriven vid Uppsala universitet (nov)
1669 Inskriven vid Lunds universitet (hösten)
1674 Åter vid Uppsala universitet (nov)
1682 Disputerade för pro gradu vid Uppsala universitet (9 dec)
1682 Magister Uppsala universitet (12 dec)
1683 Prästvigd i Västerås (feb)
1684-1685 Utrikes resor till England, Frankrike, Tyskland och Holland
1685-1691 Predikant vid livregementet till häst
1690-1692 Kyrkoherde och prost vid Vingåker, Södermanland
1691 Reviderade psalmboken tillsammans med Kolmodin och Benzelius
1691-1692 Ledamot av bibelkommissionen (jul-jun)
1692 Tredje teologiprofessor vid Uppsala universitet
1692-1693 Ledamot av kyrkohandbokskommissionen
1692-1693 Rektor vid Uppsala universitet (dec-vt)
1693 Deltog i riksdagen
1693 Ledamot av sekreta utskottet
1694 Domprost i Uppsala
1696 Erhöll episkopal uppsikt över svenska församlingarna i Amerika
1697 Rektor vid Uppsala universitet (ht)
1702 Biskop i Skara (21 maj)
1703 Disponerade för teologigraden vid Uppsala universitet (maj)
1705 Teologi-doktor (1 jun)
1710 Erhöll episkopal uppsikt över svenska församlingarna i London
1712 Erhöll episkopal uppsikt över svenska församlingarna i Portugal
1713-1714 Ledamot av sekreta utskottet
1713-1714 Deltog i riksdagarna
1723 Deltog i riksdagen


Familj & barn
År 1683 gifte sig Jesper (30) med Sara Behm (17) och fick med henne barnen:
1) Albrecht (1683-1696) † (13 år)
2) NN (1684-1684) † (1 dag)
3) Anna (1686-1766)
4) Emanuel Svedenborg (1688-1772)
5) Eliezer (1589-1714)
6) Hedvig (1690-1728)
7) Catharina (1693-1770)
8) Jesper (1694-1771)
9) Margareta (1695-)

Sara (30) dog 1696 och året därpå gifte Jesper (44) om sig med Sara Bergia (44) - de fick inga barn. Sara gick bort i mars 1720 och samma år i december gifte Jesper (67) sig med Christina Arhusia (59).

Hans söner adlades med namnet Svedenborg.
Jesper gick bort i Skara den 26 juli 1735, 81 år och 10 månader gammal och begravdes sex månader senare, den 29 januari 1736 i Varnhems klosterkyrka i Västergötland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2019-09-06
Samtida händelser 1653 - 1735
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon