Jesper Svedberg

Levde: 1653-1735 (81 år)
Titel: Biskop och språkforskare
Far: Daniel Isaksson (1610-1680)
Mor: Anna Bullernæsia (1627-1697)

Jesper Svedberg

Biografi
Jesper Danielis Svedberg föddes den 28 augusti 1653 på gården Sveden nära Falun som son till bergsmannen Daniel Isaksson (43) och Anna Pedersdotter Bullernæsia (26).

Studier
Han gick i Falu skola och skickades 1666 till Uppsala och 1669 till den nyinrättade universitetet i Lund. Efter fem års vistelse i Lund återvände han 1674 till Uppsala och blev där 1682 fil. magister. Året därpå prästvigdes han och utnämndes 1684 till pastor vid livregementet till häst.

Utlandsresor
Året därefter åkte han utomlands och besökte bland annat England, Frankrike, Tyskland och Holland. Han återvände till Sverige och började sin tjänst som präst vid regementet och förhörde soldaterna på katekesen och höll predikningar för dem. Soldaterna sa själva att de var mer rädda när de såg honom komma än de hade varit när de gick i strid mot sina fiender!

Karl XI gjorde honom till predikant vid det kungliga hovet och sedan till professor i Uppsala. Han blev också rektor för hela universitetet.

År 1695 kom den första psalmboken ut som användes i hela den svenska kyrkan. I den fanns det översättningar från tyska psalmer men också många svenska. bland annat skrev hans goda vän Israel Kolmodin några. Själv skrev han fjorton stycken.

Biskop 1702
1702 blev han biskop i Skara. Han var en sträng biskop som noga övervakade prästerna och såg till att de skötte sig. Han tyckte det var viktigt att alla fick lära sig läsa och inte bara de som skulle bli präster och de högre stånden. Svedberg stod alltid i högt anseende hos Karl XI däremot inte alltid lika väl hos adelsmännen som han gärna, utan hänsyn, bestraffade i sina predikningar.

Äktenskap 1 & barn
År 1683 gifte sig Jesper (30) med Sara Behm1666-1696 (17) och fick med henne barnen:
1) Albrecht (1683-1696) † (13 år)
2) NN (1684-1684) † (1 dag)
3) Anna (1686-1766)
4) Emanuel Svedenborg (1688-1772)
5) Eliezer (1589-1714)
6) Hedvig (1690-1728)
7) Catharina (1693-1770)
8) Jesper (1694-1771)
9) Margareta (1695-)
Hustrun Sara (30) gick bort i juni 1696.

Äktenskap 2
1697 gifte Jesper (44) om sig med Sara Bergia1653-1720 (44). Paret fick inga barn. Sara gick bort i mars 1720.

Äktenskap 3
I december 1720 gifte Jesper (67) sig med Christina Arrhusia1661-1739 (59).

Jespers söner adlades med namnet Svedenborg.

Jesper (81) gick bort i Skara den 26 juli 1735 och begravdes sex månader senare i Varnhems klosterkyrka i Västergötland.

År Titel/händelse
Elev vid Falu trivialskola
1666 Inskriven vid Uppsala universitet (nov)
1669 Inskriven vid Lunds universitet (hösten)
1674 Åter vid Uppsala universitet (nov)
1682 Disputerade för pro gradu vid Uppsala universitet (9 dec)
1682 Magister Uppsala universitet (12 dec)
1683 Prästvigd i Västerås (feb)
1684-1685 Utrikes resor till England, Frankrike, Tyskland och Holland
1685-1691 Predikant vid livregementet till häst
1690-1692 Kyrkoherde och prost vid Vingåker, Södermanland
1691 Reviderade psalmboken tillsammans med Kolmodin och Benzelius
1691-1692 Ledamot av bibelkommissionen (jul-jun)
1692 Tredje teologiprofessor vid Uppsala universitet
1692-1693 Ledamot av kyrkohandbokskommissionen
1692-1693 Rektor vid Uppsala universitet (dec-vt)
1693 Deltog i riksdagen
1693 Ledamot av sekreta utskottet
1694 Domprost i Uppsala
1696 Erhöll episkopal uppsikt över svenska församlingarna i Amerika
1697 Rektor vid Uppsala universitet (ht)
1702 Biskop i Skara (21 maj)
1703 Disponerade för teologigraden vid Uppsala universitet (maj)
1705 Teologi-doktor (1 jun)
1710 Erhöll episkopal uppsikt över svenska församlingarna i London
1712 Erhöll episkopal uppsikt över svenska församlingarna i Portugal
1713-1714 Ledamot av sekreta utskottet
1713-1714 Deltog i riksdagarna
1723 Deltog i riksdagen

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1653 - 1735
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon