Albrecht von Wallenstein

Levde:
1583-1634 (mördad, 51 år)
Titel:
Fältmarskalk, greve, hertig, furste
Far:
Vilém (-1595)
Mor:
Markéta Smiřická of Smiřice (-1593)
Albrecht Waldstein - målad av Anthony van Dyck

Historia

Albrecht Wenzel Eusebius von Walleinstein (också kallad Waldstein) föddes i september 1583 på familjegodset Hermanic i Böhmen. Hans gamla släkt var dock inte rik. Men han skulle bli desto rikare, vad det lider. Han blev hertig av Friedland och Saga, furste av Wenden, greve till Schwerin och över Rostock och Stargardh. Han studerade några år och reste också omkring i Italien, innan han gick in i krigaryrket. I sitt första gifte förvärvade han sig en förmögenhet.

År 1617 var han i spetsen för en skara värvade trupper hos den dåvarande ärkehertigen av Österrike, (senare kejsaren Ferdinand II) som var invecklad i en fejd med venetianerna. Det sägs att Wallenstein var djärv, våldsam, ärelysten och originell, ibland nästan bisarr, frikostig och dessutom intresserad av astrologi. Han var nyckfull och farlig också, vilket den tjänaren kan vittna om som blev avrättad för att ha väckt honom för tidigt på morgonen. Han var ekonomiskt lagd, och efter slaget vid Vita berget 1620, kunde han för en spottstyver köpa de landsflyktiga böhmarnas konfiskerade egendomar. Så uppstod det stora godset Friedland i nordvästra Böhmen (nu Tjeckien) som 1623 gjordes till ett furstendöme, och några år senare till ett hertigdöme för Wallensteins räkning. Han blev så småningom Böhmens rikaste man.

Wallenstein erbjöd kejsaren en egen - helt gratis - krigshär, som skulle stå till dennes disposition. Anbudet antogs och Wallenstein blev med detta kejsarens fältherre 1625. Han deltog i trettioåriga kriget. Med sina trupper var han bland annat i Nordtyskland, och i Ungern, där han till exempel förmådde Gábor Bethlen till stillestånd. 1627 förvärvade han åt sig själv furstendömet Sagan, och 1628 fick han Mecklenburg-Güstrow i pant, sedan hertigarna där fördrivits. Han deltog i slaget vid Lützen där Gustav II Adolf stupade. Hans uppträdande i Tyskland och hans planer på kejsarens maktställning, hade gjort att han skaffat sig fiender. 1634 bröt sig kejsarens hantlangare in i Wallensteins sängkammare och mördade honom. Mördarna fick sedan överta de Wallensteinska egendomarna, som kejsaren konfiskerat. Wallenstein blev 51 år gammal. Porträttet av honom är utfört av Anthony van Dyck.

Inlagd 2004-10-11 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Albrechts livstid
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.

Källor
Böcker:
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska slagfält - Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg