Albrecht von Wallenstein

Levde: 1583-1634 (mördad, 50 år)
Titel: Fältmarskalk, greve, hertig, furste
Far: Wilhelm von Wallenstein (ca 1547-1595)
Mor: Margareta von Schmiritz (1557-1593)

Albrecht Waldstein - målad av Anthony van Dyck

Biografi
Albrecht Wenzel Eusebius von Walleinstein (också kallad Waldstein) föddes i september 1583 på familjegodset Hermanic i Böhmen som son till Wilhelm von Wallenstein (ca 36) och Margareta von Schmiritz (26). Böhmen var vid den här tiden ett kungarike inom det Tysk-Romerska riket men tillhör idag Tjeckien.

Albrechts gamla släkt var inte rik, men han skulle bli desto rikare, vad det lider. Han blev hertig av Friedland och Saga, furste av Wenden, greve till Schwerin och över Rostock och Stargardh. Han studerade några år och reste också omkring i Italien innan han gick in i krigaryrket. I sitt första gifte förvärvade han sig en förmögenhet.

Ferdinand II
Ferdinand II
(1578-1637)
År 1617 var han i spetsen för en skara värvade trupper hos den dåvarande ärkehertigen av Österrike (senare kejsaren Ferdinand II) som var invecklad i en fejd med venetianerna. Det sägs att Wallenstein var djärv, våldsam, ärelysten och originell, ibland nästan bisarr, frikostig och dessutom intresserad av astrologi. Han var nyckfull och farlig också, vilket den tjänaren kan vittna om som blev avrättad för att ha väckt honom för tidigt på morgonen. Han var ekonomiskt lagd och efter slaget vid Vita berget 1620 kunde han för en spottstyver köpa de landsflyktiga böhmarnas konfiskerade egendomar. Så uppstod det stora godset Friedland i nordvästra Böhmen (nu Tjeckien) som 1623 gjordes till ett furstendöme och några år senare till ett hertigdöme för Wallensteins räkning. Han blev så småningom Böhmens rikaste man.

Wallenstein erbjöd kejsaren en egen krigshär, helt gratis, som skulle stå till dennes disposition. Anbudet antogs och Wallenstein blev med detta kejsarens fältherre 1625. Wallenstein deltog i trettioåriga kriget och med sina trupper var han bland annat i Nordtyskland och i Ungern där han till exempel förmådde Gábor Bethlen till stillestånd. 1627 förvärvade han åt sig själv furstendömet Sagan och 1628 fick han Mecklenburg-Güstrow i pant sedan hertigarna där fördrivits. Han deltog i slaget vid Lützen där Gustav II Adolf stupade. Hans uppträdande i Tyskland och hans planer på kejsarens maktställning hade gjort att han skaffat sig fiender.

År Deltagande (urval)
1620 Slaget vid Vita berget (8 nov)
1626 Slaget vid Dessau bro (25 april)
1628 Belägringen vid Stralsund (maj-aug)
1628 Slaget vid Wolgast (22 aug)
1632 Slaget vid Alte Veste
1632 Slaget vid Lützen (16 nov)
1633 Slaget vid Steinau (27 sept)

Isabella von Harrach
Isabella von Harrach
(1601-1655)
Familj & barn
1609 gifte Albrecht (26) sig med med Lukrezia Nekesch von Landek (27) som var en rik änka som ägde flera städer i den historiska regionen Mähren. Efter hennes död 1614 ärvde Albrecht hennes gods.

1623 gifte Albrecht (40) sig med Isabella von Harrach (22) och de fick barnen:
1) Maria (1625-1658)
2) Albrecht (1627-1627) † (7 veckor)

Den 25 februari 1634 bröt sig kejsarens hantlangare in i Wallensteins sängkammare och mördade honom. Mördarna fick sedan överta de Wallensteinska egendomarna som kejsaren konfiskerat. Wallenstein blev 50 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-11 | Uppdaterad 2019-04-26
Samtida händelser 1583 - 1634
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.

Källor
dela sidan
Böcker:
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon