Bethlen Gábor

Titel:
Furste av Siebenbürgen
Levde:
1580 - 1629 (49 år)
Gábor Bethlen

Historia:

Gábor Bethlen föddes 1580. Han tillhörde en ansedd ungersk protestantisk släkt.

1613 blev han med hjälp av turkarna vald till furste av Siebenbürgen, och 1619 slöt han ett förbund med de bömiska ständerna mot kejsaren, och bröt med en stor här in i Ungern, där han 1620 utropade sig till kung över landet.
Året därpå slöt han dock fred med kejsaren och gav tillbaka landet, och kungatiteln, mot att han fick behålla furstedömena Oppeln och Ratibor.

Gábor gifte sig med Katarina av Brandenburg, och blev på detta sätt svåger till Gustav II Adolf, som ju var gift med Katarinas syster, Maria Eleonora av Brandenburg.

Freden bröts emellertid snart av kejsaren, och Bethlen ryckte därför 1623 på nytt fram med sin här. 1624 slöts åter fred på de gamla vilkoren.
1626 började en ny fejd med kejsaren, men fred slöts på nytt samma år.
Som regent visade han stor omvårdnad om den vetenskapliga bildningen i Siebenbürgen.
Han dog barnlös i Weissenburg år 1629, 49 år gammal.

 
Samtida händelser under Bethlens livstid
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.

Inlagd 2004-10-11 | Uppdaterad 2017-10-25
Källor
Hemsida:
» Store norske leksikon