Anders Berch

Levde: 1711-1774 (63 år)
Titel: Sveriges första ekonomiprofessor, författare i statsekonomi, räntmästare
Far: Anders Berch
Mor: Regina Catharina Tersmeden (1686-)

Anders Berch

Biografi
Anders Berch föddes den 4 mars 1711 i Söderbärke församling i Kopparbergs län i Dalarna som son till kamrerar Anders Berch (Andersson) och Regina Catharina Tersmeden (25).

Femton år gammal (1726) skrevs Berch in som student på Uppsala universitet där han studerade framförallt matematik men också juridik och fysik. Han fullföljde dock inte studierna så att han fick magistergraden, men gav ändå ut, och försvarade, en avhandling som han skrivit (1731). Han tjänstgjorde som auskultant i kommerskollegium och dessutom som sekreterare i deputationerna vid två riksdagar.

Trettio år gammal (1741) blev Berch utsedd av "sekreta handels- och manufakturdeputationen" till den nya tjänsten som "jurisprudentiæ oeconomiæ et commerciorum", som kan översättas med ”nationalekonom”. Tjänsten var den andra i sitt slag i Europa, och målet var att främja och hjälpa svensk handel och industri. Ständerna var skeptiska till professuren och gav sina anmärkningar, vilket fick Berch att, anonymt, ge ut skriften: "Sätt att igenom politisk arithmetica utröna länders och rikens hushåldning" och även "Inledning til almänna hushålningen, innefattande grunden til politie, oeconomie och cameral wetenskaperne, til deras tiänst som biwista de almänne föreläsningar inrättad". Den sista skriften anses vara hans förnämsta. Själv ansåg han dock att dessa avhandlingar var hastverk som blivit framtvingade av omständigheterna. Det hindrade dock inte att de senare användes som läroböcker. Även i utlandet blev skrifterna högt värderade.

Ständerna såg till att Berch undervisade i överensstämmelse med det antagna ekonomiska systemet och hans systematiska bok kan därför anses vara ett uttryck för frihetstidens merkantilism. Själv var han också en stark anhängare av merkantilismen och även upplysningstiden. Han undervisade på en hög teoretisk nivå. Han var en praktiskt lagd man, men anmärkte på frånvaron av bra läroböcker. Saknaden av bra undervisningsmaterial fick honom att systematisk bygga upp en stor och varierad samling som innehöll bland annat olika stenarter, träprover, varuprover, textilprover och modeller av redskap. Samlingen kallade han ”Theatrum Oeconomico Mechani- cum”. Samlingen använde han sedan i sin undervisning.

Vid sidan av Carl von Linné räknas Berch till en av Uppsalas mest framstående män. Han behöll sin professur i tjugonio år, till år 1770, då han bytte tjänsten mot en akademisk räntmästarebefattning.
Trettiotre år gammal (1734) gifte han sig med borgaredottern Johanna Hellbeck.
Berch dog den 14 december 1774, 63 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2017-11-11
Samtida händelser 1711 - 1774
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
- Målning från digitaltmuseum.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon