Hedvig Charlotta Nordenflycht

Levde: 1718-1763 (44 år)
Titel: Författarinna
Far: Anders Nordbohm (1675-1734)
Mor: Christina Rosin (1678-1756)

Hedvig Charlotta Nordenflycht

Biografi
Hedvig Charlotta Nordenflycht föddes i Stockholm den 28 november 1718 som dotter till Anders Nordbohm (43) (adlad Nordenflycht 1727) och Christina Rosin (40).

Redan som liten visade hon ett stort intresse för studier och läsning och en stor motvilja till kvinnosysslor som tex. handarbeten.

Trolovning
Av sin döende far övertalades hon att förlova sig med mekaniker Johan Tideman, som ska till utseende och sätt varit mindre tilldragande. Johan dog dock efter tre års trolovning 1737. Under hennes fars sista levnadsår bodde de på landet, men efter hans död flyttade hon till Stockholm.

Äktenskap
Genom en kusin blev hon bekant med en ung präst som hette Jakob Fabricius. De ville gifta sig men på grund av en släktings motstånd uppsköts giftermålet i fyra år. De gifte sig i maj 1741 men endast sju månader senare dog hennes man. Sorgen efter honom gjorde att hon länge låg sjuk och när hon väl blev frisk hyrde hon ett torp på Lidingö där hon 1743 gav ut en samling skrifter som hette 'Den sörjande turturduvan'.

Hedvig Charlotta Nordenflycht
Hedvig Charlotta Nordenflycht
Dessa dikter väckte uppseende och hennes namn blev därmed känt. 1744 flyttade hon tillbaka till Stockholm där hon blev bekant med flera av den tidens unga författare, som tex. Creutz, Gyllenborg, Leijonhuvud och Johan Fischerström m.fl.
Den litterata sällskapskretsen som samlade sig omkring henne bildade 'Tankebyggarorden', och man beslöt att ge ut sina arbeten i en gemensam samling kallad 'Våra Försök'.

1744 gav hon ut sin mans efterlämnade skrifter under titeln 'Amaranter' samt låtit trycka sina egna 'Tankar om skaldekonstens nytta i ett väl inrättat land' 1744, 'Det frälsta Svea' 1746, samt 'Kvinligt tankespel av en herdinna i Norden', ett slags poetisk årsskrift, som kom ut i sex år.

Hon gav även ut 'Andliga skaldeqväden' 1758, 'Skuggor av en förlorad vän' 1759, som var ett minnesskrift till hennes kusin Klingenberg.
Hon fick författarlön av ständerna och pension från hovet och blev därför den första kvinnan som kunde försörja sig som på sitt författarskap. Hon stred för kvinnans rätt i samhället.

Hon förälskade sig i den tjugo år yngre Johan Fischerström och våren 1763 bosatte hon sig på ett litet ställe på landet som då arrenderades av honom. Han övergav henne emellertid och hon gick bort en tid efter detta, den 28 juni 1763, 44 år gammal. Hedvig Charlotta ligger begravd på Skoklosters kyrkogård.

År Bibliografi (urval)
1743 Den sörjande turturduvan
1744 Amaranten
1744 Tankar om skaldekonstens nytta i ett väl inrättat land
1746 Det frälsta Svea
1746-1752 Kvinligt tankespel av en herdinna i Norden
1758 Andliga skaldeqväden
1759 Skuggor av en förlorad vän

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2019-09-06
Samtida händelser 1718 - 1763
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon