Hedvig Charlotta Nordenflycht

Levde: 1718-1763 (44 år)
Titel: Författarinna
Far: Anders Nordbohm (1675-1734)
Mor: Christina Rosin (1678-1756)

Hedvig Charlotta Nordenflycht

Biografi
Hedvig Charlotta Nordenflycht föddes i Stockholm den 28 november 1718 som dotter till Anders Nordbohm (43) (adlad Nordenflycht 1727) och Christina Rosin (40).

Redan som liten visade hon ett stort intresse för studier och läsning och en stor motvilja till kvinnosysslor som till exempel handarbete.

Trolovning
Av sin döende far övertalades Hedvig Charlotta att förlova sig med mekaniker Johan Tideman1710-1737, som till utseende och sätt ska ha varit mindre tilldragande. Johan gick dock bort 1737 efter tre års trolovning. Under hennes fars sista levnadsår bodde familjen på landet men efter faderns död flyttade Hedvig Charlotta till Stockholm.

Äktenskap
Genom en kusin blev Hedvig Charlotta bekant med en ung präst som hette Jakob Fabricius1703-1741. De ville gifta sig men på grund av en släktings motstånd uppsköts giftermålet i fyra år. De gifte sig i maj 1741 men endast sju månader senare dog Jakob. Sorgen efter honom gjorde att Hedvig Charlotta länge låg sjuk och när hon väl blev frisk hyrde hon ett torp på Lidingö där hon 1743 gav ut en samling skrifter som hette 'Den sörjande turturduvan'.

Hedvig Charlotta Nordenflycht
Hedvig Charlotta Nordenflycht

Den sörjande turturduvan
Den sörjande turturduvan' och hennes dikter väckte uppseende och hennes namn blev därmed känt. 1744 flyttade hon tillbaka till Stockholm där hon blev bekant med flera av den tidens unga författare som tex. Gustaf Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg och Johan Fischerström1735-1796 med flera.

Våra Försök
Den litterata sällskapskretsen som samlade sig omkring henne bildade 'Tankebyggarorden', och man beslöt att ge ut sina arbeten i en gemensam samling kallad 'Våra Försök'.

1744 gav hon ut sin mans efterlämnade skrifter under titeln 'Amaranter' samt låtit trycka sina egna 'Tankar om skaldekonstens nytta i ett väl inrättat land' 1744, 'Det frälsta Svea' 1746, samt 'Kvinligt tankespel av en herdinna i Norden' ett slags poetisk årsskrift som kom ut i sex år. Hon gav även ut 'Andliga skaldeqväden' 1758, 'Skuggor av en förlorad vän' 1759, som var ett minnesskrift till hennes kusin Klingenberg.

Författarlön
Hedvig Charlotta fick författarlön av ständerna och pension från hovet och blev därför den första kvinnan som kunde försörja sig som på sitt författarskap. Hon stred för kvinnans rätt i samhället.

Hedvig Charlotta förälskade sig i den sjutton år yngre Johan Fischerström1735-1796 och våren 1763 bosatte hon sig på ett litet ställe på landet som då arrenderades av honom. Han övergav henne emellertid efter en tid.

Hedvig Charlotta (44) gick bort den 28 juni 1763 och begravdes på Skoklosters kyrkogård.

År Bibliografi (urval)
1743 Den sörjande turturduvan
1744 Amaranten
1744 Tankar om skaldekonstens nytta i ett väl inrättat land
1746 Det frälsta Svea
1746-1752 Kvinligt tankespel av en herdinna i Norden
1758 Andliga skaldeqväden
1759 Skuggor av en förlorad vän

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2020-12-17

Samtida händelser 1718 - 1763
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon