Gustaf Fredrik Gyllenborg

Levde: 1731-1808 (76 år)
Titel: Skald, författare, diktare och kansliråd
Adel/ätt: Grevliga ätten Gyllenborg. Adlad 1680. Friherrlig 1689. Grevlig 1695. Utdöd 1863
Far: Johan Gyllenborg (1682-1752)
Mor: Margareta Eleonora von Beijer (1692-1772)

Gustaf Fredrik Gyllenborg

Historia
Gustaf Fredrik Gyllenborg föddes den 25 november 1731 på Strömsbro i Östergötland som son till riksrådet och generalen Johan Gyllenborg (49) och Margareta Eleonora von Beijer (39) (barnbarn till Erik Dahlbergh)

Gyllenborg studerade i Uppsala och Lund. Han blev antagen som kanslist i justitierevisionen och befordrades 1751 till registrator och 1762 till kammarråd.

I december 1764 gifte han sig med Anna Margareta Gottsman som precis fyllt sexton år. Själv hade han precis fyllt 33.

År 1774 utnämndes han till kansliråd, 1777 till bankofullmäktige och 1787 till ledamot av direktionen för nummerlotteriet. Han var dessutom en av de första tretton ledamöterna i Svenska akademien.

Han var en av dem som ingick i den så kallade "Tankebyggarorden" tillsammans med bland annat Nordenflycht och Creutz, där man beslöt att ge ut sina arbeten i en gemensam samling kallad "Våra Försök". Hans bästa arbeten som skald är Årstiderna, Menniskans nöjen, Menniskans elände, Afskedet från ungdomen, Ode öfver själens styrka och Fabler.
Han skrev också en stor "hjältedikt" som hette Tåget öfver Bält. Han skrev även några pjäser som hette: Det nya Herrskapet, Birger Jarl, Sune Jarl m.fl.
1795 gav han och Creutz ut några dikter i Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg.

Han dog i Stockholm den 30 mars 1808, 76 år gammal och ligger begravd i Klara kyrka i Stockholm där Svenska Akademien lät resa en minnesvård över honom.

År Titel/händelse
1746 Inskriven vid Uppsala universitet (okt)
1747 Student
1748 Kanslist i Justitierevisionen
1750 Sista "rector illustris" i Lund
1751 Registrator
1756 Kavaljer hos kronprinsen
1762 Fick Kammarråds titel
1764 Gift med Anna Margareta Gottsman
1774 Kansliråd
1776 Ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg
1777-1779 Riksbanksfullmäktige
1781-1800 Riksbanksfullmäktige
1787 Ledamot i Nummerlotteri-direktionen

dela sidan
  
Samtida händelser 1731 - 1808
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.

Källor

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2018-11-07