Gustaf Philip Creutz

Levde: 1731-1785 (54 år)
Titel: Greve, riksråd, diplomat, skald, kanslipresident, "en av rikets herrar"
Adel/ätt: Grevliga ätten Creutz. Grevlig 1719
Far: Carl Creutz (1685-1740)
Mor: Barbro Helena Wrede af Elimä (1705-ca 1759)

Gustaf Philip Creutz - målad av Johan Gustaf Sandberg

Biografi
Gustaf Philip Creutz föddes 1731 (troligen i maj) i Finland (som då tillhörde Sverige) som son till majoren och greven Carl Creutz (46) och friherrinnan Barbro Helena Wrede af Elimä (26). Han uppfostrades emellertid av sin morbror friherren Henrik Wrede.

Creutz fick undervisning i hemmet. Tjugo år gammal (1751) skrevs han in i kungliga kansliet och tjänstgjorde både där och som kavaljer hos hertig Fredrik Adolf till år 1763 då han utnämndes till minister i Spanien, där han stannade i tre år. 1766 fick han samma befattning i Frankrike, som han haft i Spanien, och på den posten stannade han sedan i hela sjutton år, det vill säga till år 1783. Han hemkallades då till Sverige och blev kanslipresident i rådet, och med sin gedigna utbildning, fina diplomatiska takt, älskvärda och vinnande personlighet klarade han detta jobb utmärkt. Han stod inte bara på god fot med de kungliga personerna, utan även med de ledande ministrarna. Vid femtitre års ålder (1784) blev han ledamot av vetenskapsakademien, och under sin livstid gav han ut en del dikter.

Philips Creutz vapen På dödsbädden lät han kalla Elis Schröderheim till sig och sa: "Jag dör: tacka min konung och säg honom att jag dör med den övertygelsen att hava tjänt honom och fäderneslandet efter all min förmåga. Säg mina vänner att jag i detta ögonblick njuter en lycklig vederkvickelse av vissheten om att icke ha velat någon annat än väl" och med dessa ord dog han, ogift, den 30 oktober 1785, 54 år gammal. Han ligger begravd i Jakobs kyrka i Stockholm.
Femtio år efter hans död lät Svenska akademin ge ut en medalj över honom.
År Titel/händelse
1748 Student i Åbo
1750 Erhöll testi-monium av akademiska konsistoriet (dec)
1751 Tjänsteman i kansliets utrikesexpedition
1756-1757 Kanslist i hovkanslersexpeditionen (mars-febr)
1756-1762 Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf
1762 Envoyé i Spanien hösten (hösten)
1766 Envoyé i Frankrike
1772 Ambassadör i Frankrike
1782 En av Rikets Herrar
1783 Riksråd och kanslipresident
1783 Kansler för Uppsala universitet (3 aug)
1783 Ledamot av krigsberedningen (19 aug)
1783-1784 Förestod som kanslipresident regeringen under Gustav III: s italienska resa

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2019-09-07
Samtida händelser 1731 - 1785
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas i Västindien.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» runeberg.org

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon