Emanuel Svedenborg

Levde: 1688-1772 (84 år)
Titel: Vetenskapsman, andeskådare, uppfinnare
Adel/ätt: Adliga ätten Svedenborg. Adlad 1719
Far: Jesper Svedberg (1653-1735)
Mor: Sara Behm (1666-1696)

Emanuel Svedenborg

Biografi
Emanuel Svedenborg (även Swedenborg förekommer) föddes den 29 januari 1688 i Stockholm som son till biskop Jesper Svedberg (35) och Sara Albrektsdotter Behm (22).

Redan som barn sysslade han med andliga betraktelser. Han studerade österländska och klassiska språk, geometri, mekanik, kemi och naturvetenskap. Under pesten 1710 när nästan all undervisning avstannade på skolorna, reste han utomlands och var bland annat i England. Han kom tillbaka 1714 och förvånade alla med sina ovanliga kunskaper.

Karl XII var tillbaka på svensk mark, presenterade Christopher Polhem honom för kungen, som snabbt fattade tycke för den lärde unge mannen, och helst då för hans kunskaper i matematik. Kungen utnämnde honom därför till assessor i bergskollegium. Tiden efter detta arbetade han under Polhem, dels vid anläggandet av saltsjuderiet i Bohuslän, dels vid Trollhätte slussbyggnad och dockbyggnaden i Karlskrona.

År 1719 blev han adlad och tog då namnet Svedenborg. Tio år senare blev han ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala och 1734 blev han medlem av kejserliga akademien i St. Petersburg.
Han gav ut böcker som handlade bland annat om matematik, naturfilosofi, mineralogi, anatomi och fysiologi.
1736 reste han återigen utomlands och besökte då Italien, Holland och England och kom inte hem till Sverige förrän sju år senare. Han tog då avsked från alla sina befattningar i statens tjänst. Efter detta sysselsatte han sig mest med författandet av teologiska arbeten. Han uppehöll sig längre tider i England och Amsterdam, och sista gången han var i Sverige var år 1770.

Han har av många blivit ansedd för att nästan vara sinnesrubbad medan andra betraktat och beundrat honom som en profet med gudomliga uppenbarelser. Själv försäkrade han (1745) att han haft uppenbarelser av änglar och andar som meddelat honom "det nya Jerusalems himmelska lära".
Bland det märkligaste var nog hans siarförmåga. Det sägs att när han var i Göteborg den 19 juli 1759 så såg han den stora eldsvådan som pågick i Stockholm, samt att han till Lovisa Ulrika skall ha viskat de orden som hennes bror August Vilhelm sagt till henne i enrum på sin dödsbädd.

Julafton 1771 fick han ett slaganfall som han aldrig repade sig ifrån och han dog den 29 mars 1772, 84 år gammal och ogift, och blev begravd i London.
Åttiofem år efter sin död blev han hedrad med ett minnesmärke av en engelsman.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2017-10-25
Samtida händelser 1688 - 1772
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon