Jean Tserclaes (Tilly)

Titel:
Fältherre, Överbefälhavare och Greve av Tilly
Levde:
1559 - 1632 (73 år)
Jean Tserclaes (Tilly)

Historia:

Jean Tserclaes Tilly föddes i februari 1559 på slottet Tilly i Belgien. Hans far bestämde att han skulle ingå i det "andliga ståndet" vilket gjorde att han lämnades till jesuiterna för uppfostran. Jean var dock mer intresserad av krigaryrket vilket gjorde att han 1580, vid tjugoett års ålder, gick i spansk krigstjänst, och kämpade mot nederländerna.
1598 hade han överstelöjtnants grad och tog tjänst i Österrike och deltog 1600-1602 i kriget mot turkarna. Senare gick han i bayersk tjänst och hjälpte kurfursten Max Emanuel att ombilda hans krigsmakt.
1609 utnämndes han till överbefälhavare för "katolska ligan". Vid trettioåriga krigets utbrott gick han med 30 000 man in i Österrike och skyddade kejsaren från han upproriska undersåtar.
Han vann slaget vid Vita berget den 8 nov. 1620, och efter flertalet avgörande slag upphöjdes han till riksgreve.
Han fick i uppdrag att "kuva hela norra Tyskland", och när Danmarks kung Kristian IV kastade sig in i striderna mot katolikerna, vann Tserclaes en fullständig seger.

Efter detta erövrade han, tillsammans med Wallenstein, hela norra Tyskland och Danmarks fastland. Efter att Wallenstein blev avsatt 1630 blev Jean generalissimus över alla kejserliga trupper. Han fick då också Gustav II Adolf som motståndare. Vid Breitenfeld förlorade han slaget och drog sig tillbaka till Rain bakom Lech i Bayern, för att förhindra den svenske kungen att tränga in där. Den 5 april 1632 förlorade han slaget där och blev så svårt sårad att han dog av skadorna.

"Han var en begåvad och god soldat, skarpsynt och skicklig fältherre och en hederlig man". Dessutom en fanatisk katolik.

Inlagd 2004-10-11 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Jean:s livstid
1566  Astrologen och siaren Nostradamus dör.
1568-1648  Nederländska frihetskriget pågår.
1569   Första statliga lotteriet hålls i London.
1573  Henrik III blir kung i Polen.
1574  Henrik III blir kung i Frankrike.
1580  Spanska ridskolan i Wien grundas.
1584  Ivan den förskräcklige dör.
1587  Skottlands drottning Maria I avrättas.
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.

Källor
* Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
* Svenska slagfält - Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius
* Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg