Haquin Spegel

Levde: 1645-1714 (68 år)
Titel: Ärkebiskop, diktare, hovpredikant, superintendent på Gotland
Adel/ätt: Adliga ätten Spegel
Far: Daniel Håkansson Spegel
Mor: Margareta Fischer

Haquin Spegel

Biografi
Haquin Spegel föddes den 14 juni 1645 i Ronneby i Blekinge som son till handelsmannen Daniel Håkansson Spegel och Margareta Fischer. Hans föräldrar var tyskar och de hade för sin religions skull blivit tvungna att flytta från Westfalen i Tyskland.

Vid sex års ålder förlorade han nästan samtidigt sina föräldrar, och var tvungen att tas omhand av släktingar. De sände honom 1658, som trettonåring, till katedralskolan i Lund, samma år som Skåne blev svenskt. Fyra år senare blev han där student. Efter studenten lämnade han Lund för att åka till Greifswald i Svenska Pommern för att där studera vid universitet. Han var också i Holland och England och studerade. Väl hemkommen fick han anställning som lärare hos borggreven i Malmö, G. Ehrenberg, och efter fyra års vistelse där, blev han antagen som lärare till G.O. Stenbocks söner, bland annat Magnus Stenbock. Med dem besökte han universiteten i Uppsala och Lund, där han på den sistnämnda platsen blev utnämnd till filosofimagister 1671. Han prästvigdes också detta år.

Haquin Spegel
Haquin Spegel från boken 'Boken om Gotland' del 2
År 1675 blev han utnämnd till Karl XI och änkedrottning Hedvig Eleonoras biktfader och överhovpredikant. Han blev även superintendent över prästerskapet vid den sammandragna krigshären i Skåne. 1676 var han också med som fältpräst vid slaget i Lund. Kvällen före slaget, blev han kallad till Karl XI för att "stärka och bereda" kungen inför den avgörande striden. Vid ett tillfälle under pågående slag skyndade han in bland de modfällda krigarna och eldade dem till nya ansträngningar.

Efter krigets slut blev han vald till kyrkoherde i Ronneby 1679.

Familj & barn
År 1683 gifte Haquin (38) sig med Anna Olofsdotter Shultin (28) och de fick barnen:
1) Elisabeth (1688-1720)
2) Margareta (1688-)
3) Jakob † (ung)

Efter att Haquin vigt Karl XI och Ulrika EleonoraSkottorps slott i maj 1680 utnämndes han till superintendent på Gotland, dit han kom på sommaren samma år. Gotland hade inte för så länge sedan tillhört Danmark, och det blev nu hans uppgift att "återvinna" gotlänningarna till Sverige. Bland präster och lärare arbetade han outtröttligt med råd och anvisningar. En stor del av hans tid arbetade han med 1686 års kyrkolag och även med den nya psalmboken och katekesen.

1685 lämnade Haquin Gotland för att bli biskop i Skara året därpå, där en av hans första uppgifter blev att utse dugliga präster. Han nöjde sig inte enbart med det utan han såg också till att de fortsatte sina studier. Emellertid fick han också klart för sig att många av dem var så fattiga att de inte hade råd att köpa böcker, och inte heller hålla sig med tjänstefolk, så de var själva tvungna att arbeta ute på åkrarna. Begåvade men fattiga ynglingar kunde alltid räkna med hjälp ifrån honom.

1691 blev han biskop i Linköping, teologidoktor vid jubelfesten i Uppsala 1693, samt utnämndes år 1711, då 66 år gammal, slutligen till ärkebiskop och prokansler i Uppsala 1711.
Han dog tre år senare, den 17 april 1714 i Uppsala, 68 år och 10 månader gammal och begravdes i Linköpings domkyrka.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-20 | Uppdaterad 2018-11-11
Samtida händelser 1645 - 1714
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Boken om Gotland (1945) (bilden)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon