Gustaf Otto Stenbock

Levde: 1614-1685 (71 år)
Titel: Militär, greve, generalguvernör och riksamiral
Adel/ätt: Grevliga ätten Stenbock. Friherrlig 1561. Grevlig 1651
Far: Gustaf Eriksson Stenbock (1575-1629)
Mor: Beata Margareta Brahe (1583-1645)

Gustaf Otto Stenbock

Biografi
Gustaf Otto Stenbock föddes den 17 september 1614 i Torpa stenhus i Västergötland som son till Gustaf Eriksson Stenbock (39) och Beata Margareta Brahe (31).

Han valde krigarbanan och 1631 blev han ryttare och 1632 kornett vid Småländska rytteriet, och nitton år gammal gick han ut i det tyska kriget.
Han utmärkte sig vid alla tillfällen för sitt mod och duglighet, och på endast tio år (1633-1643) gick han från fänrik till generalmajor vid infanteriet.
När danska kriget bröt ut 1644 kallades han hem för att leda försvaret av Värmland vilket han gjorde på ett utmärkt sätt.

År 1645 gifte han sig med friherrinnan Brita Horn, som efter åtta års äktenskap, i juni 1653 dör. Fem år senare gifter sig Gustaf Otto (44 år) sig med Christina Catharina De la Gardie (25 år)

När tyska kriget slöts med Westfaliska freden 1648 hade han blivit general, endast 34 år gammal.
1651 blev han vald till riksråd och upphöjdes samma år till greve, och året därpå till krigsråd och lagman över Ingermanland.
Från 1654 förde han befäl över en stor del av den svenska hären i Polen, 1656 slog han de överlägsna fienderna vid Philippowo och belönades för denna seger med fältmarskalkstaven.

Han sändes hem till Sverige 1657 för att försvara södra gränsen mot danskarna och efter Bohusläns erövring 1658 så utnämndes han till generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge, och samma år gifte han sig med Kristina Katarina De la Gardie, som var dotter till riksmarsken Jakob De la Gardie.

Då kriget på nytt bröt ut 1659 kämpade han mot danskarna på Fyn, men blev slagen vid Nyborg, där hela hans trupp blev tillfångatagen och han själv lyckades undkomma.

År Titel/händelse
1627 Hovjunkare
1631 Ryttare vid Smålands kavalleriregemente
1632 Kornett vid Smålands kavalleriregemente
1633 Fänrik vid Scheratins tyska regemente
1635 kompanichef vid Hastfers tyska regemente
1636 Major vid Hastfers tyska regemente (sept)
1636 Överstelöjtn vid Kronobergs reg
1637 Överste för Kronobergs reg (april)
1643 Generalmajor av infanteriet
1644 Överkommendant i Minden 44
1645 Gifter sig med Britta Horn (22 juli)
1645 Överkommendant i Westfalen (aug)
1647 Generallöjtn av infanteriet
1648 General av infanteriet
1651-1685 Greve
1652-1654 Guvernör i Riga
1652 Riksråd
1653 Krigsråd (jan)
1653 Hans hustru Britta dog (5 juni)
1653-1660 lagman över Ingermanland
1655-1657 Rikstygmästare
1656-1685 Fältmarskalk
1658 Gifter sig med Christina Catharina De la Gardie (juni)
1658-1664 Generalguvernör över Skåne, Halland o Blekinge
1660-1680 Lagman över Norrlands lagsaga
1664-1676 Sveriges Riksamiral
1676-1685 Sveriges Översteamiral
1666-1684 Kansler för Lunds universitet
1682-1685 Kungligt råd

Efter freden i Köpenhamn styrde han över de nyerövrade landskapen till år 1664 då han utnämndes till riksamiral.
Vid reduktionen var han en av dem som drabbades hårdast och de återbetalningarna han var tvungen att göra gjorde honom utfattig.

Gustaf Otto dog den 24 september 1685 i Stockholm, en vecka efter sin 71-årsdag, och begravdes i Strängnäs domkyrka i Södermanland.
Svenska akademin lät år 1872 prägla en minnespeng över honom.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-31 | Uppdaterad 2018-11-11
Samtida händelser 1614 - 1685
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa går under
1630  Sverige med i Trettioåriga kriget
1632  Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Afrikanska kompaniet bildas
1650  90 % av svenskarna bor på landet
1650  Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges fältmarskalker (Rosander)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon