Erik Johansson (Vasa)

Levde: 147(0)-1520 (avrättad ca. 50 år)
Titel: Riksråd och riddare
Far: Johan Kristiernsson (Vasa) (1426-1477)
Mor: Birgitta Gustavsdotter (Sture) (1442-1472)

Erik Johansson (Vasa)

Biografi
Erik Johansson (Vasa) föddes omkring år 1470 som son till Johan Kristiernsson (Vasa) (ca 44) och Birgitta Gustavsdotter (Sture) (ca 28).

Han stödde sin morbror Sten Sture d.ä. och vid krisen 1497 kämpade han på dennes sida emot det upproriska rådet. Samma år dubbades han till riddare.

Erik var gift med Cecilia Månsdotter av Eka-ätten och de fick barnen:
1) Gustav Vasa 149(6)-1560
2) Margareta 1497-1536
3) Johan 1499-1529
4) Magnus 1501-1529
5) Anna 1503-1545
6) Birgitta 1505- † ung
7) Emerentia 1507-1522
8) Märta 1507-1522

Emerentia och Märta samt deras mor Cecilia blev tillfångatagna av Kristian II i Stockholm och förd till Danmark där de dog i pesten alla tre 1522.

År 1501 anslöt han sig till upproret mot unionskungen Hans (Johan II). Samma år blev han också riksråd, fast han deltog inte mycket i det politiska livet fastän han bodde så nära huvudstaden. Åren 1504-05 var han hövitsman på Kastelholm på Åland. Han var också landshövding på Åland mellan åren 1504-1505. Man kan säga att han var en ganska brutal man, eftersom han plundrade kyrkor och kyrkobostäder, våldtog pigor, slog ner folk han inte tyckte om osv. Och det var ingen mening med att vända sig till rättvisan heller eftersom det var han som hade domsrätten. På hans befallning vållade hans män en sådan våldsam framfart i Ekerö kyrka att biskop Mattias i Strängnäs bannlyste honom, eftersom han inte ville återlämna det som blivit tagit från kyrkan där.

Han var med bland dem som undertecknade riksdagsbeslutet om Stäkets rivning i Stockholm 23 november 1517 och var också med om att döma Gustav Trolle från hans ämbete, vilket senare skulle bli hans död. När Stockholms blodbad genomfördes 7-9 november 1520 var han en av de dömda, även fast han gått över till Kristian II:s sida efter dennes framgångar. Det berättas att han blivit erbjuden nåd men att han då svarat; "Mina medbröder äro ärliga herrar, och jag vill med dem döden dö i Guds namn". Så han avrättades 1520 i Stockholms blodbad, ca 50 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 147(0) - 1520
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2019-01-19