Niclas Sahlgren

Levde: 1701-1776 (74 år)
Titel: Köpman och grundare till Sahlgrenska sjukhuset
Far: Nils Persson Sahlgren (ca 1650-1703)
Mor: Sara Herwegh (1651-1727)

Niclas Sahlgren

Biografi
Niclas (Nicolaus) Sahlgren föddes den 18 mars 1701 i Göteborg som son till rådmannen Nils Persson Sahlgren och Sara Herwegh (50).

Hans far dog när Niclas var två år gammal men genom sin mors försorg fick han ändå en ordentlig uppfostran. Vid sexton års ålder reste han till Holland där han träffade en landsman, nämligen Jonas Alströmer, som han snart blev god vän med. Deras vänskap höll ända till döden.
Efter sex års vistelse i Holland, reste han under åren 1723-1728 flera gånger till England, Frankrike, Tyskland och Sverige för att med egna ögon se och lära känna allt som kunde vara till nytta för landet och bidra till dess utveckling.

När han tyckte att han hade lärt sig tillräcklig, blev han 1729 grosshandlare i Göteborg, där han snart fick ihop en stor förmögenhet och där han även fick ett gott anseende för sina personliga egenskaper, sin redbarhet, ordningssinne och arbetsamhet.

Han var en kort tid direktör för ett västindiskt kompani som han själv stiftat, efter en plan av sin gode vän Alströmer.
1733 valdes han till direktör i Ostindiska kompaniet, och denna befattning behöll han till 1768.
En del av sin rikedom använde han till allmännyttiga ändamål, tex. så donerade han säteriet Östad på fjorton hemman och en stor summa pengar till ett barnhus, dessutom skänkte han en stor summa pengar och flera hemman till ett sjukhus för Göteborgs stad, som när det var färdigbyggt kallades för Sahlgrenska sjukhuset.
Han donerade också 150 000 daler silvermynt till Vetenskapsakademien i Stockholm där räntan skulle användas till uppmuntran åt dem som ville lära ut naturlära och lanthushållning. Han skänkte också mindre summor pengar som till exempel till "patriotiska sällskapet", arbetshus, fattighus, frimurarbarnhus.

För sin givmildhet blev han högt uppskattad och han blev bland annat invald i Vetenskapsakademien som ledamot och 1773 präglade de en minnespeng över honom. Han var högt skattad bland medborgarna och hade dessutom deras aktning och förtroende.

Niclas var gift två gånger, 1745 gifte han sig med Anna Margareta Wittmack (44) som han fick dottern Anna Margareta med 1745. Fru Anna Margareta dog året därpå och 1747 gifte han om sig, nu med Catharina Christina Grubb (24) och de fick dottern Sara Katarina 1748. Bägge döttrarna gifte sig med Jonas Alströmers söner.

Han dog den 10 mars 1776 i Göteborg, åtta dagar före sin 75 årsdag.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2017-11-08
Samtida händelser 1701 - 1776
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon