Erik Axel Karlfeldt

Titel:
Diktare, skald och Nobelpristagare i litteratur 1931 (postumt)
Levde:
1864 - 1931 (66 år)
Erik Axel Karlfeldt

Historia:

Erik Axel Eriksson (senare Karlfeldt) föddes den 20 juli 1864 i Dalarna som son till lantbrukaren Erik Eriksson och Anna Jansson.

Han tog studenten i Uppsala 1885, efter att där ha studerat nordiska språk, svensk litteratur och engelska. Fr.o.m. 1888 kallade han sig för Karlfeldt. Han tjänstgjorde under de följande åren som lärare vid Djursholms samskola 1893-95 och vid Värmlands folkhögskola 1895-96, varpå han återvände till universitetet och 1898 blev filosofidoktor.

Trettioett år gammal (1895) framträdde han som skald med Vildmarks- och kärleksvisor, och redan denna första diktsamling avslöjade, att Sverige fått en diktare av stor klass. Hans följande diktsamlingar hette Fridolins visor 1898, Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim 1901 (sammanförda under titeln Fridolins poesi) Han har i dem gett uttryck åt dalkarlslynnet i titelfiguren Fridolin, vilken i hans diktning framstår lika levande som Fredman i Bellmans dikter.

Av hans verk kan följande nämnas:
* Vildmarks- och kärleksvisor, 1895
* Fridolins visor, 1898
* Fridolins lustgård, 1901
* Flora och Pomona, 1906
* Skalden Lucidor, 1912
* Flora och Bellona, 1918
* Brunbäcksminnet, 1921
* Om Anders Zorn, 1921 (minnestal)
* C.F. Dahlgren, 1923
* Hösthorn, 1927
* Psaltaren och lyra, 1929
* Johan Olof Wallin, 1929 (minnestal)
* Vallfärd, 1930
* Samlade verk, 1931
* Tankar och tal, 1932
* Till Gustaf Frödings minne, (minnestal).

Han jobbade också vid kungliga biblioteket men lämnade den tjänsten år 1903 när han blev bibliotekarie vid lantbruksakademien. 1904 blev han ledamot av Svenska akademien, och 1905 anställdes han vid Svenska akademiens Nobelinstitut, som sakkunnig i fråga om engelsk litteratur. 1912 blev han Svenska akademiens sekreterare.

Han gifte sig år 1916 med Gerda Holmberg och de fick med tiden fyra barn. Året efter bröllopet blev han hedersdoktor i Uppsala. Han dog den 8 april 1931, 66 år gammal. Han fick, postumt, den 10 december samma år Nobelpriset i litteratur.

 
Samtida händelser under Erik Axels livstid
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.
1901  Allmän värnplikt införs.
1905  Unionen mellan Sverige Norge upplöses.
1907  Oscar II dör. Gustav V blir kung.
1910  Sveriges sista dödsstraff verkställs.
1912  Titanic sjunker och ca 1522 omkommer.
1913  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
1917  Ryska revolutionen bryter ut.
1919  Mors dag firas för första gången i Sverige.
1921  Första riksdagsvalet där kvinnor har rösträtt.
1924  Världens första TV-sändning genomförs.
1927  Charles Lindbergh flyger över Atlanten.
1930  Sverige har 6 142 191 invånare.

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2017-12-01
Källor
Hemsida:
» riksarkivet.se