Carl Johan Cronstedt

Titel:
Arkitekt
Levde:
1709 - 1777 (68 år)
Carl Johan Cronstedt

Historia:

Carl Johan Cronstedt föddes i Stockholm den 25 april 1709 som son till Jacob Cronstedt (adlad Olderman) (1668-1751) och dennes hustru Margareta Beata Grundel (1689-1772).

Tjugotvå år gammal blev han hovjunkare (1731). Efter studier i byggnadskonst vid slottsbygget i Stockholm under Carl Hårlemans ledning samt i mekanik hos Christopher Polhem på Stjärnsund reste Cronstedt tillsammans med Hårleman på sin första studieresa till Paris dit de anlände i februari 1732. I Paris studerade han arkitektur och han hade fått tillstånd att resa runt och studera alla kungliga slott och trädgårdar samt fick även tillträde till hovet. I Paris umgicks han flitigt med arkitekter och konstnärer. Hårleman återvände redan på våren 1732 till Sverige men de brevväxlade flitigt. Även fast Cronstedt var utomlands fick han hovintendents titel 1733.

I slutet av år 1735 fortsatte han resan till Rom, där han stannade och studerade i ett år. Han besökte även Neapel och vid återresan till Paris och Florens, av vars konstakademi han blev ledamot. Efter ett kortare uppehåll i Paris reste han över Holland och Tyskland hem till Sverige dit han kom den 21 november 1737. Väl hemma blev han i första hand sysselsatt vid slottsbygget där han fick befäl över samtliga anställda hantverkare.

Till följd av sina kunskaper i mekanik valdes han 1739 in som ledamot av Vetenskapsakademin som för övrigt grundats samma år. Ofta fick Cronstedt fullborda många av Hårlemans påbörjade arbeten. Efter att Cronstedt blivit överintendent (1743) fick han ett antal arkitektuppdrag både i Stockholm andra i andra delar av landet. Året därpå (1744) och 34 år gammal gifte han sig med 18-åriga grevinnan Eva Margareta Lagerberg (1725-1779).

Cronstedt har utfört, eller varit delaktig i, följande arbeten:
* Hertig Karls drabantsal på kungliga slottet (1754)
* Stora biblioteksrummet i nordöstra flygeln (kungliga slottet) (1750-1760-tal)
* Tillbyggnaden av Drottningholm(1750-talet)
* Inredningsarbeten vid Drottningholms slott
* Avslutandet av den stora ombyggnaden av Örebro slott
* Nybyggnaden av Linköpings domkyrkotorn (klart 1758)
* Återuppbyggnaden av Maria Magdalena kyrka i Stockholm efter branden (1759)
* Södra gaveln på Skara domkyrka (1761-1765)
* Stora tyghuset vid Artillerigården i Stockholm
* Delaktig i uppförandet av Drottningholmsteatern (1764-1765)
* Ombyggnad av ärkebiskopshuset i Uppsala (1762-1763)
* Mindre arbeten vid Riddarhuset i Stockholm
* S:t Olai kyrka i Norrköping (1766-1767)
* Stadsplanen för Kaskö stad i Finland (1767)
* Orgelläktare och orgelfasad i Uppsala domkyrka (1767)
* Ett rundtempel vid Sturefors i Östergötland (1776)

Under 1760-talet gjorde han ritningar till Börshuset i Stockholm som godtogs 1768. Under arbetets gång ändrades dessa dock ganska mycket av arkitekten Erik Palmstedt, som bland annat tog bort en våning. Sistnämnda har därför fått äran till att ha utfört ritningarna till Börshuset, som stod färdigt 1776.

Utöver arkitekturen uppfann han den moderna kakelugnen – som var nog så viktig i det kalla Sverige, samt utformade lantbruksmaskiner.
Han ägde godsen Fullerö och Almö i Västmanland och ett stenhus, kvarteret Kamelen nummer 14, vid Regeringsgatan i Stockholm. Hans hustru ägde själv Bergaholms säteri i Salems socken och Viurila säteri i Halikko socken i Finland. Cronstedt dog i Stockholm den 9 november 1777, 68 år gammal.

Inlagd 2007-07-17 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Carl Johan:s livstid
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.

Källor
Böcker:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 9
Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
Vem är vem i Svensk historia - Lars-Ove Larsson