Herkules Mida (Midouw)

Levde:
-
Titel:
Arkitekt och bildhuggare
Bild saknas

Historia

Jag har inte lyckats hitta vilket årtal Herkules Mida (Midouw) föddes men han var i alla fall arkitekt och bildhuggare och verksam i Sverige 1580-1596. Troligen var han son till Nicolaus Midow som var från Antwerpen, Belgien, som utbildade sin son Herkules till bildhuggare.

Under första delen av 1570-talet arbetade Herkules som bildhuggare i Lübeck och omkring år 1575 flyttade han till Danmark där han åt Albert Oxe uppförde slottet Nielstrup på Lolland.

År 1580 gick Herkules över till att arbeta för hertig Karl (senare Karl IX). Frånsett ett besök i Danmark 1581 och en resa till Tyskland 1584 stannade han i hertig Karls tjänst till 1596. Midas viktigaste uppgift var att som efterträdare till Christoffer Pahr utföra om- och tillbyggnader samt inredningar för Nyköpingshus. Under hans ledning fullbordades längorna kring borggården då de bägge hörntornen byggdes och bebyggelsen kring förborgen uppfördes. (Nyköpingshus brann dock ned 1665).

I Strängnäs domkyrka utförde han 1585 ett litet gravmonument över hertig Karls avlidna barn (numera förstört) samt ett större gravmonument över Karls hustru Maria av Pfalz. Han var även verksam på Örebro slott samt på Gripsholms slott.

Byggnader och verk utförda av Herkules Mida:
* Slottet Nielstrup på Lolland (omkring 1575)
* Eilert Grubbes gravkapell vid Kongsteds kyrka (Danmark) (1575)
* Epitafiet över Erik och Sidsel Oxe i Århus domkyrka (Danmark) (1576)
* Altaruppsats i Lunds domkyrka (1577)
* Om- och tillbyggnader på Nyköpingshus
* Mindre gravmonument i Strängnäs kyrka (1585)
* Större gravmonument i Strängnäs kyrka

Inlagd 2010-01-24 | Uppdaterad 2019-02-10
Händelser under Herkuless livstid
1568-1592  Johan III är svensk kung.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhandel öppnar i Stockholm
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - Lindorm-O (Bonniers förlag 1949) sid 299

Hemsida:
» denstoredanske.dk