Thomas Thorild

Levde: 1759-1808 (49 år)
Titel: Författare, skald
Far: Jöns Olsson Thorén
Mor: Börta Thomasdotter

Thomas Thorild

Biografi
Thomas Jönsson Thorild föddes den 18 april 1759 på gården Blåsupp i Svarteborgs socken som yngste son till kronolänsman Jöns Olsson Thorén och Börta Thomasdotter. Han hette egentligen Thorén fram till år 1785. Thomas blev föräldralös redan vid två års ålder och bodde efter det först vid sina morföräldrar och sedan vid en äldre bror i Kungälv.

I skolan visade han en lysande begåvning, vilket gjorde att rektorn tog honom i sitt beskydd, efter att även hans äldre bror avlidit. Han omhändertogs faderligt av rektorns bror, Jonas Tranchell, som framöver blev hans välgörare och beskyddare. Sexton år gammal (1775) började han studera i Lund, men lämnade universitetet efter en tid för att börja en tjänst på Rånnum nära Vänersborg. Där träffade han dottern i huset, Anna Britta af Dittmer, som han blev förälskad i. Hösten 1777 återvände han till Lund. 1778 höll han i Göteborg ett tal, 'Om det ädla och sköna i vetenskaperna' där han angrep Rousseaus ståndpunkter, men han var ändå starkt påverkad av dennes hänförelse för naturen.

Nitton år gammal (1778) tog han examen och i december 1780 lämnade han Lund och begav sig till Stockholm. Hans levnadssätt var enkelt, han hade små behov och drog sig fram genom privatlektioner och genom understöd från gynnare. Han ägnade sig också åt filosofiska studier och författarskap - i avsikt att vinna "borgerlig ära" och "personlig självständighet". Omkring år 1780 gjorde han bekantskap med Spinoza, som utövade en revolutionerande verkan på honom. 1781 skrev han dikten Passionerna som i februari 1782 belönades av sällskapet Utile Dulci. Dikten orsakade en häftig strid mellan Thorild och Johan Henric Kellgren, som elakt förlöjligade Thorilds stil att skriva.

Thorild förespråkade tankefrihetens rätt. Han var för övrigt medryckt av den förromantiska litteratur, som vid denna tid började bli känd i Sverige: Ossian, Gessner och Goethe (Werther). Thorild var medelpunkten i en krets kamrater och lärjungar, som beundrade honom gränslöst. I En kritik över kritiker (1791–92) sammanfattade Thorild i åsiktsstriden med Kellgren sitt estetiska tänkande: att ta var sak för vad den är, att veta vad man skall döma, att döma allt efter dess grad och dess art. I dikten Harmen (1787) gick han till angrepp mot lögnens herravälde, som han ansåg vara upprättat av tyranner och präster. Han var en hängiven person med en stark känsla för frihet, rättvisa och förnuft. 1793 skrev han Om Qvinnokönets naturliga höghet där han skriver om kvinnans undanskymda position i samhället – han såg hur förtryckt kvinnan var sedan urminnes tider och han ville ha ändring på det - han menade att kvinnan skulle likställas med mannen. Han ville också ha total tryckfrihet och han var emot präster och religion. Han drömde om en världsrepublik och en världsreligion och han hyllade den franska revolutionen.

Efter att han i tidningar och broschyrer utvecklat ett politiskt program i franska revolutionens anda blev han 1793 landsförvisad och var från 1795 bibliotekarie med professors namn vid Greifswalds universitet som låg i dåvarande Svenska Pommern. I Rätt, eller alla samhällens eviga lag (1794–95) vände han sig dock mot revolutionen efter påverkan av skräckväldet. Bekant är skriftens motto: "Tänka fritt är stort - men tänka rätt är större".

Thorild dog i Greifswald den 1 oktober 1808, 49 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-22 | Uppdaterad 2018-10-25
Samtida händelser 1759 - 1808
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.

Källor
dela sidan
Böcker:
Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» denstoredanske.dk
» store norske leksikon
» runeberg.org
» stora bilden, arkivkopia

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon