Erik Lindschöld

Levde: 1634-1690 (56 år)
Titel: Greve, statssekreterare, kansliråd, kansler, hovråd, kunglig rådgivare m.m.
Adel/ätt: Grevliga ätten Lindschöld. Adlad 1669. Friherrlig och grevlig 1687. Utdöd 1709
Far: Olof Håkansson (ca 1590-1665)
Mor: Margareta Nohlanwähr (-1635)

Erik Lindsköld - målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
Erik Lindschöld (Olofsson) föddes i Skeninge den 2 februari 1634 som son till Olof Håkansson (riksråd samt borgmästare i vissa perioder) och Margareta Nohlanwähr.

Först tog han namnet Lindeman. Han var student i Uppsala 1651 och där la kung Karl X märke till honom. Kungen tyckte att Lindschöld verkade duglig nog till att bli lärare åt hans oäkta son, Gustaf Carlson, vilket han blev. Med Gustaf reste han sedan runt i många olika länder och när han kom till Paris låg där en fullmakt till Lindschöld - på en professur i Lund - vilken han emellertid tackade nej till.

Tjugotre år gammal (1657) gifte han sig med bonddottern Greta Jonsdotter, som han fick en son med. Hon avled under en av hans utlandsresor. Trettiofyra år gammal (1668) tog han tjänst i kungens kansli, där han blev omtyckt för sina tillställningar och verser som han livade upp hovet med. Året därpå fick han följa med Klas Thott som legationssekreterare till Polen, och samma år adlades han med namnet Lindensköld. Detta namnet bytte han efter en tid till Lindschöld. Detta år (1669) gifte han sig också för 2:a gången, nu med Elisabeth Cronström. Hon ville dock inte veta av hans son från första äktenskapet eftersom denne var av "bondeätt", vilket inte hon var, så sonen fick stanna kvar i moderns stånd.

Trettiåtta år gammal (1672) blev han protokollssekreterare i rådet, 1674 hovråd, 1677 kansliråd och statssekreterare och blev då en av de mest inflytelserikaste männen. 1685 blev han hovkansler och på 1686 års riksdag förde han lantmarskalksstaven och blev president i lagkommissionen. 1687 blev han på samma dag både friherre och greve - och en tid därefter kungligt råd och kansler för Lunds universitet. 1688 utnämndes han till guvernör för kronprins Karl XII.

Lindschöld dog i Stockholm den 11 juli1690, 56 år gammal och begravdes i Ekerö kyrka.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2018-11-11
Samtida händelser 1634 - 1690
1638  Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Afrikanska kompaniet bildas
1650  90 % av svenskarna bor på landet
1650  Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon