Historiska personers gravplatser

Utländska gravplatser är listade enligt: "Land, Stad, & gravplats/kyrka". De svenska enligt: "Stad, landskap & gravplats" Den här sidan är sorterad efter gravplatsens namn. Sortera efter personens förnamn istället.

Gravplats:

Namn:

Gamla Uppsala kyrka Anders Celsius
Göholms gravkapell, Blekinge Johan af Puke
Göteborg, Stampens kyrkogård Peter Wiselgren
Göteborg, Stampens kyrkogård William Chalmers
Göteborg, Tyska kyrkan Rutger von Ascheberg
Göteborg, Östra kyrkogården Beda Hallberg
Göteborg, Östra kyrkogården Viktor Rydberg