Historiska personers gravplatser

Utländska gravplatser är listade enligt: "Land, Stad, & gravplats/kyrka". De svenska enligt: "Stad, landskap & gravplats" Den här sidan är sorterad efter gravplatsens namn. Sortera efter personens förnamn istället.

Gravplats:

Namn:

Ålder:

Gamla Uppsala kyrka Anders Celsius (42 år)
Gustavsviks gård, Kristinehamn Georg Adlersparre (75 år)
Göholms gravkapell, Blekinge Johan af Puke (65 år)
Göteborg, Stampens kyrkogård Peter Wiselgren (77 år)
Göteborg, Stampens kyrkogård William Chalmers (63 år)
Göteborg, Tyska kyrkan Rutger von Ascheberg (71 år)
Göteborg, Östra kyrkogården Beda Hallberg (76 år)
Göteborg, Östra kyrkogården Viktor Rydberg (66 år)