Peter Wiselgren

Levde: 1800-1877 (77 år)
Titel: Nykterhetsförkämpe, präst, domprost, personhistoriker
Far: Jonas Jonsson (1765-1849)
Mor: Elin Ingermarsdotter (1779-1841)

Peter Wieselgren

Biografi
Peter (Pehr) Jonasson Wieselgren föddes den 1 oktober 1800 i byn Spånhult i Vislanda socken i Småland, som son till jordbrukare Jonas Jonsson (35) och Elin Ingemarsdotter (20). Peter hade nio syskon.

Redan som liten förstod man att Peter var begåvad för redan som åttaåring hade han läst hela bibeln och som tioåring redan skrivit psalmer, så det stod klart redan då att han skulle bli präst. Med hjälp av finansiellt stöd från personer i bygden kunde han som elvaåring börja i fjärde klass på Växjö läroverk.

Nykterhetsivrare
Under skoltiden startade han tillsammans med några andra elever en liten förening där en av punkterna var att 'helt avstå från alkoholdrycker'. Peter var starkt emot alkoholens inverkan på samhällets alla klasser och tog starkt avstånd från rusdrycker, vilket också kom att bli en kamp som han förde resten av sitt liv. Under sina år vid Lund uppträdde han ofta som en medryckande nykterhetspredikant där han gav drastiska exempel på spritens ödeläggande verkningar och konsekvenser.

Peter Wieselgren
Peter Wieselgren cirka 1874
1836 stiftade han i Västerstad en nykterhetsförening bland bönderna, som där, precis som i övriga landet, brännde sprit till husbehov. Efter tre år hade föreningen 1600 medlemmar och 200 hade slutat med sin hembränning. I en årsrapport från 1840-1841 från Svenska nykterhetssällskapets årsberättelse påpekades det att i Västerstad inte längre fanns några 'drinkare' och att det allmänna välståndet ökat, brottsmålen minskat och det moraliska läget i allmänhet förbättrats.

1837 bildades alltså 'Svenska nykterhetssällskapet' där Peter kom att bli en av de ledande gestalterna. 1840-1846 fick han tjänstledigt från sin befattning som kyrkoherde och reste i stället runt i landet och höll många stora kampanjer mot alkohol, främst starksprit, och för att få människor att dricka mindre eller åtminstone med måtta. 1838-1847 var han skribent i sin egna utgivna tidning 'Nykterhetsvännernas tidning'.

Wieselgren hade många motståndare, bland annat journalisten Oscar Patric Sturzen-Becker, som under flera år angrep Peter i sin tidning. Bakom Sturzen-Becker sägs mäktiga affärsmän ha stått, som retat sig på Peters angrepp på smuggling av sprit, vilket många tjänade stora pengar på.

1855 fick Peter i uppdrag av Oscar I att göra en längre turné runt i landet för att upplysa bönderna om syftet med och betydelsen av den nya skärpta lagstifningen om husbehovsbränningen som slagits igenom i riksdagen samma år. Det var Peters kamp mot hembränningen som starkt bidrog till att lagarna skärptes 1855 och helt avskaffades 1860.

Personhistoriker
Utöver att vara en passionerad nykterhetsivrare var Peter även litteratur- och personhistoriker. 1831 blev han korresponderande ledamot av Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Han var också en av de flitigaste författarna i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män som gavs ut 1835-1856. Utöver en massa skriftliga arbeten var han också intresserad av hembygdsforskning, samt höll föreläsningar i historiska och litterära ämnen. För sina många skrifter fick han 1863 Svenska akademiens Karl Johanspris.

År Händelse/titel
1811 Började i Växjö läroverk
1820 Började studera vid Lunds universitet
1823 Blev filosofimagister i Lund
1824 Blev docent i Lärdoms- och litteraturhistoria (Lund)
1824 Befordrades till adjunkt i estetik (Lund)
1824 Docent i Lund
1828 Extra ordinarie bibliotekarie vid Lunds universitet
1830-1833 Verkställande bibliotekarie vid Lunds universitet
1833 Prästvigdes
1833-1847 Kyrkoherde i Västerstad & Östraby, Skåne
1834 Fick hederstiteln Prost
1835-1856 Skrev för 'Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män'
1838 Hedersledamot av Svenska nykterhetssällskapet
1845 Blev Teologie doktor (teol. dr)
1847-1857 Kyrkoherde i Helsingborg, Skåne
1857-1877 Domprost i Göteborg
1863 Tilldelad Svenska akademiens Karl Johanspris

Familj & barn
Mathilda Catharina
Fru Mathilda Catharina
(1818-1894)
Den 14 mars 1833 gifte Peter (32) sig med Mathilda Catharina Rosenquist (16) och de fick barnen:
1) Hedvig Eleonora (1834-1837) † (2 år)
2) Harald Ossian (1835-1906)
3) Sigfrid Nathanael (1837-1839) † (21 mån)
4) Hedvig Elina (1839-1863)
5) Emma Hildegard (1841-1896)
6) Per Sigfrid (1843-1910) (tvilling)
7) Linnea Mathilda (1843-1858) (tvilling) † (15 år)
26 nov 1843 8) Ida Sulamith (1846-1871)
9) Gerda Catharina (1848-1857) † (8 år)
10) Johan Magnus Natanael (1852-1933)

Peter gick bort i Göteborg den 10 oktober 1877, 77 år gammal och begravdes på Stampens kyrkogård i Göteborg. 1910 restes en bronsskulptur av honom i Stockholm och samma år även en i Göteborg, samt en staty i Växjö 1934.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-08-17 | Uppdaterad 2019-08-17
Samtida händelser 1800 - 1877
1806  Hela Uddevalla brinner ner (29 juli).
1808-1809  Finska kriget.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1827  Brand förstör största delen av Åbo.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1876  LM Ericsson grundas av L. M. Ericsson.
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.

Källor
dela sidan
Böcker:
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)
Vem är vem i svensk historia (Larsson)
Berömda svenskar - NE
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» digitaltmuseum.se
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon