Svenska gravplatser - U

Svenska begravningsplatser sorterat efter stad, plats/kyrka, landskap. Rotera mobilen för dödsår.

Gravplats:

Namn:

Död:

Uppsala domkyrka Nils Jönsson 1450
Uppsala domkyrka Katarina 1535
Uppsala domkyrka Margareta 1551
Uppsala domkyrka Gustav Vasa 1560
Uppsala domkyrka Klas Kristersson 1566
Uppsala domkyrka Nils Sture 1567
Uppsala domkyrka Erik Sture 1567
Uppsala domkyrka Laurentius Petri Nericius 1573
Uppsala domkyrka Katarina 1583
Uppsala domkyrka Johan III 1592
Uppsala domkyrka Gunilla Bielke 1597
Uppsala domkyrka Gustaf Banér 1600
Uppsala domkyrka Katarina 1621
Uppsala domkyrka Johan Skytte 1645
Uppsala domkyrka Olof Swebilius 1700
Uppsala domkyrka Olof Rudbeck d.ä. 1702
Uppsala domkyrka Bengt Oxenstierna 1702
Uppsala domkyrka Magnus Stenbock 1717
Uppsala domkyrka Emanuel Svedenborg 1772
Uppsala domkyrka Nils Rosén von Rosenstein 1773
Uppsala domkyrka Carl von Linné 1778
Uppsala domkyrka Charles De Geer 1805
Uppsala domkyrka Sara Elisabeth Moræa 1806
Uppsala, gamla kyrkogården Gustaf Lundberg 1786
Uppsala, gamla kyrkogården Benjamin Höijer 1812
Uppsala, gamla kyrkogården Hans Järta 1847
Uppsala, gamla kyrkogården Erik Gustav Geijer 1847
Uppsala, gamla kyrkogården Per Daniel Amadeus Atterbom 1855
Uppsala, gamla kyrkogården Malla Silfverstolpe 1861
Uppsala, gamla kyrkogården Gustaf Fröding 1911
Uppsala, gamla kyrkogården Bruno Liljefors 1939
Uppsala, Veckholms kyrka Jacob De la Gardie 1652
Uppsala, Veckholms kyrka Ebba Brahe 1674

swishikon Stöd historiesajten! swishikon