Rutger von Ascheberg

Levde: 1621-1693 (71 år)
Titel: Greve, fältmarskalk, riksråd, generalguvernör och general
Adel/ätt: Grevliga ätten Ascheberg. Grevlig 1687. Utdöd 1722
Far: Wilhelm von Ascheberg (1585-1662)
Mor: Margareta von der Osten-Sacken (ca 1595-1663)

Rutger von Ascheberg

Biografi
Rutger von Aschberg föddes den 2 juni 1621 i landskapet Kurland i Lettland som son till Wilhelm von Ascheberg (36) och Margareta von der Osten genannt Sacken (ca 26).

Från page till ryttmästare
Redan som trettonåring sändes Rutger ut som page i tyska kriget och nitton år gammal (1640) ingick han som enkel ryttare i Johan Báners här och senare även i Lennart Torstenssons armé. Efter tio års tjänstgöring utnämndes han 1644 till kornett och två år senare blev han ryttmästare och med den graden deltog han i de tre följande fälttågen. När hären upplöstes efter krigsslutet 1648 var Rutger den sista som avskedades.

När Karl X Gustav öppnade fälttåget mot Polen återupptog Rutger sin ställning inom hären. Han utmärkte sig och var så skicklig och modig att kungen förärade honom sin egen värja, en guldkedja på 2000 dukater och ett Preussiskt gods.

Tåget över Bält
Han deltog bland annat i tåget över Bält, belägringen av Bremervörde och stormningen av Köpenhamn. Han deltog även i Karl XI:s fälttåg och denne utnämnde honom 1673 till friherre, 1674 till general och 1678 till fältmarskalk.

När den skånska hären upplöstes 1679 höll kungen en högtidlig mönstring och vid detta tillfälle fick Rutger ett hattband av diamanter som ett bevis på sin kompetens och kunnighet. I hela 45 år, mellan åren 1634-1679 tjänstgjorde han inom den Svenska hären och deltog i inte mindre än femton större drabbningar och erövrade personligen sammanlagt 40 fanor och standar.

Generalguvernör
Karl XI brukade kalla honom "min käre Ascheberg", "min trogne lärofader", "min gode, trogne gubbe", min gamle läromästare" osv. Detta var inget kungen gjorde mot någon annan utan endast till Rutger. Efter att Johan Gyllenstjerna avlidit 1680 blev Rutger utsedd till generalguvernör över Skåne, Halland, Göteborg, Bohuslän och Dalarna.

Äktenskap & barn
Vid tjugonio års ålder (1650) gifte han sig med Maria Eleonora von Busseck och de ska ha fått 25 barn tillsammans, varav nio dog små.

Rutger (71) gick bort den den 17 april 1693 i Göteborg och begravdes i Tyska kyrkan i Göteborg.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2020-07-11
Samtida händelser 1621 - 1693
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon