Johan af Puke

Levde: 1751-1816 (65 år)
Titel: Befälhavare, friherre, greve, statståd, överste, 'en av rikets herrar'
Adel/ätt: Adlad 1797. Friherrlig 1809. Grevlig 1814. Utdöd 1857.
Far: Johannes Puke (1723-1756)
Mor: Maria Regina Branting (1729-)

Johan af Puke

Biografi
Johan Puke föddes den 19 februari 1751 i Ronneby som oäkta son till Maria Regina Branting (22). Fadern var enligt födelsenotisen kapten Johannes Puke (28).
Den 23 juli 1756, när han var 5½ år gammal blev hans far halshuggen för sin delaktighet i statskuppen som drottning Lovisa Ulrika försökte genomföra år 1755.

Redan vid elva års ålder började han göra längre och kortare resor med handelsfartyg och han hade redan lärt sig mycket när han avlade examen i sjöartillerivetenskap i Karlskrona. Efter detta tjänstgjorde han först i Holländska och sedan i Engelska flottan och, sedan han 1777 blivit befordrad till löjtnant, i franska marinen.

1783 utnämndes han till kapten vid svenska amiralitetet, blev major två år senare och befordrades till överstelöjtnant 1788. Han deltog i Gustav III:s ryska krig åren 1788-1790, där han bland annat var med i sjöslaget vid Hogland med sitt skepp Freja den 17 juli 1788, och även ledde en del av den svenska flottan vid slaget vid Ölands södra udde i juli året därpå.

Under kriget 1788-1790 (och egentligen under hela hans karriär) var Pukes mest kända insats den som ledare för svenska flottan på linjeskeppet Dristigheten vid utbrytningen från Viborgska viken den 3 juli 1790, förr ofta kallat för 'Viborgska gatloppet'. (1)

Familj & barn
1793 blev Puke (42) överste och samma år gifte han sig med Christina Charlotta Giertta (18) och de fick barnen:
1) Johan Karl (1795-1847)
2) Folke Magnus (1797-1857)

Året efter giftermålet befordrades han till konteramiral och tre år senare till kommendant och chef för sjöartilleridepartementet, dessutom blev han svensk adelsman. Framgångarna inom karriären fortsatte: 1801 blev han högste befälhavare vid örlogsflottan och 1802 vice amiral, 1808 amiral, 1809 överamiral och friherre, och efter en tid även " en av rikets herrar", senare även generalamiral, statsråd och serafimerriddare och slutligen blev han greve 1814. Samma år han blev greve deltog han också i fälttåget mot Norge.

Vid 64 års ålder ville han börja trappa ner lite, och därför tog han 1815 avsked från statsrådsämbetet. Han fick dock inte ha så mycket fritid för han dog redan året efter, den 21 april 1816 i Karlskrona, 65 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2019-09-07
Samtida händelser 1751 - 1816
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel

Källor
dela sidan
(1) Erik Wallström

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon