Johan af Puke

Levde: 1751-1816 (65 år)
Titel: Befälhavare, friherre, greve, statståd, överste, 'en av rikets herrar'
Adel/ätt: Adlad 1797. Friherrlig 1809. Grevlig 1814. Utdöd 1857.
Far: Johannes Puke (1723-1756)
Mor: Maria Regina Branting (1729-)

Johan af Puke

Biografi
Johan Puke föddes den 19 februari 1751 i Ronneby som oäkta son till Maria Regina Branting (22). Fadern var enligt födelsenotisen kapten Johannes Puke (28).
Den 23 juli 1756, när han var 5½ år gammal blev hans far halshuggen för sin delaktighet i statskuppen som drottning Lovisa Ulrika försökte genomföra år 1755.

Redan vid elva års ålder började han göra längre och kortare resor med handelsfartyg och han hade redan lärt sig mycket när han avlade examen i sjöartillerivetenskap i Karlskrona. Efter detta tjänstgjorde han först i Holländska och sedan i Engelska flottan och, sedan han 1777 blivit befordrad till löjtnant, i franska marinen.

1783 utnämndes han till kapten vid svenska amiralitetet, blev major två år senare och befordrades till överstelöjtnant 1788. Han deltog i Gustav III:s ryska krig åren 1788-1790, där han bland annat var med i sjöslaget vid Hogland med sitt skepp Freja den 17 juli 1788, och även ledde en del av den svenska flottan vid slaget vid Ölands södra udde i juli året därpå.

Under kriget 1788-1790 (och egentligen under hela hans karriär) var Pukes mest kända insats den som ledare för svenska flottan på linjeskeppet Dristigheten vid utbrytningen från Viborgska viken den 3 juli 1790, förr ofta kallat för 'Viborgska gatloppet'. (1)

Familj & barn
1793 blev Puke (42) överste och samma år gifte han sig med Christina Charlotta Giertta (18) och de fick barnen:
1) Johan Karl (1795-1847)
2) Folke Magnus (1797-1857)

Året efter giftermålet befordrades han till konteramiral och tre år senare till kommendant och chef för sjöartilleridepartementet, dessutom blev han svensk adelsman. Framgångarna inom karriären fortsatte: 1801 blev han högste befälhavare vid örlogsflottan och 1802 vice amiral, 1808 amiral, 1809 överamiral och friherre, och efter en tid även " en av rikets herrar", senare även generalamiral, statsråd och serafimerriddare och slutligen blev han greve 1814. Samma år han blev greve deltog han också i fälttåget mot Norge.

Vid 64 års ålder ville han börja trappa ner lite, och därför tog han 1815 avsked från statsrådsämbetet. Han fick dock inte ha så mycket fritid för han dog redan året efter, den 21 april 1816 i Karlskrona, 65 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2019-09-07
Samtida händelser 1751 - 1816
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.

Källor
dela sidan
(1) Erik Wallström

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon