Johan Gyllenstierna

Levde: 1635-1680 (45 år)
Titel: Greve, riksråd, lantmarskalk, generalguvernör över Skåneland
Adel/ätt: Grevliga ätten Gyllenstierna af Björksund och Helgö. Grevlig 1674. Utdöd 1799
Far: Göran Göransson Gyllenstierna av Lundholmen (1601-1646)
Mor: Anna Skytte af Duderhof (1610-1679)

Johan Gyllenstierna

Biografi
Johan Göransson Gyllenstierna föddes den 18 februari 1635 på Älvsjö gård i Brännkyrka socken som son till amiralen och landshövdingen Göran Göransson Gyllenstierna av Lundholmen (34) och Anna Skytte af Duderhof (25).

Kammarherre
Efter studier i Uppsala gjorde Johan en längre resa utomlands, och på hemvägen från denna träffade han på Karl X Gustav på de danska öarna 1658. Av honom blev han då kammarherre och fick vara med vid förhandlingar i rådet.

Lantmarskalk 1668
Två år senare blev Johan kansliråd och vid 1664 års riksdag var han huvudman för den yngre adeln som stred mot de grevliga och friherrliga ätterna. 1666 blev han hovkansler och 1668 fick han lantmarskalktiteln och deltog samma år vid fredsförhandlingarna i Lund.

Han kom med i förmyndarregeringen till Karl XI där han var en motståndare till Magnus Gabriel De la Gardie bland annat därför att De la Gardie var mot reduktionen och han själv för.

Johan tyckte också att Sverige utåt sett skulle hävda sitt anseende men inte nödvändigtvis kasta sig in i äventyrligheter utan hellre försöka att möta yttre faror genom ordning och sparsamhet.

1679 blev Johan guvernör över Skåne, Halland och Blekinge och 1680 ambassadör till Danmark.

Hänsynslös
Johan ska ha varit en stor och stark men också hänsynslös man vilket visade sig till exempel vid den svenska återerövringen av Skåne då han skulle försvenska Skåne och dess motståndsrörelse, och hotade befolkningen med att på måfå plocka ut och avrätta var tionde man i varje socken. Han var också så avskydd i riksdagen att man försökte störta honom, vilket dock misslyckades och istället stärkte detta hans ställning vid Karl XI.

Johan (45) gick plötsligt bort i Landskrona den 10 juni 1680 och begravdes i Bälinge kyrka i Uppland. Han var ogift.

År Titel/händelse (urval)
1641 Inskriven vid Uppsala universitet (aug)
1658 Kammarherre
1658 Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet
1660 Kansliråd
1666 Hovkansler
1668 Lantmarskalk vid 1668 års riksdag
1668 Riksråd (okt)
1674 Greve
1677 Lagman i Norra Finland
1679 Generalguvernör över Skåne, Halland & Blekinge
1680 Ambassadör till Danmark

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1635 - 1680
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon