Carl Gustaf Rehnskiöld

Levde: 1651-1722 (70 år)
Titel: Fältmarskalk, Generallöjtnant, friherre och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten- Rehnskiöld. Grevlig 1706. Utdöd 1722
Far: Gerdt Antoniison Rehnskiöld (1610-1658)
Mor: Birgitta Torskeskål (1625-1655)

Carl Gustaf Rehnskiöld

Biografi
Carl Gustaf Rehnskiöld föddes antingen i Stralsund eller i Greifswald i Tyskland (olika uppgifter finns) den 6 augusti 1651 som son till rikskammarrådet Gerdt Antoniison (Keffenbrinck) Rehnskiöld (41) och Birgitta Torskeskål (26). Greifswald ingick i Svenska Pommern och tillhörde 1648-1815 Sverige, så Rehnsköld föddes som svensk.

Krigstjänster
Han uppfostrades i Lund och vid tjugotvå års ålder blev han fänrik i Värmlands regemente och 1676 blev han löjtnant vid gardet. Under kriget 1677 befordrades han till överstelöjtnant och 1689 till överste. 1691 åkte han till Holland för att under William av Orange lära sig den högre krigskonsten. Under tiden han var i Holland utnämndes han till överste vid norra skånska regementet och blev efter sin hemkomst 1696 generalmajor.

Carl Gustaf Rehnskiöld

Efter att Karl XII blivit kung 1697 utnämndes Rehnskiöld 1698 till generallöjtnant och friherre. 1705 blev han kungligt råd och 1706 vann han en lysande seger vid Frauenstadt där han med 9 000 man lyckades slå fiendens 18 000 starka här. För denna seger belönades han med fältherrestaven och grevetiteln.

Nio års fångenskap
Rehnskiöld kom inte så bra överens med kungens andra gunstling Carl Piper eftersom de hade olika åsikter rörande krigsföringen. Detta kom senare att bidra till nederlaget vid Poltava som han kom att få bära nederlaget för. Han blev tillfångatagen och förd till Ryssland där han tillsammans med Piper fick ta hand om de övriga fångarna. 1718, efter nio års fångenskap, godkände Karl XII hans utväxling och han skyndade hem till Sverige och följde sedan med kungen till Fredrikshald, där kungen blev skjuten. Vid kung Fredrik I:s kröning 1720 var det Carl Gustaf som satte kronan på den nya kungens huvud.

Äktenskap
1697 gifte Carl Gustaf (46) sig med Elisabeth Funck (19).

Carl Gustaf (70) gick bort på Läggesta gästgivargård i Kambo socken under en resa från Stockholm till Kungsör den 29 januari 1722. Han ligger begravd i Stockholms Storkyrka. Svenska akademien 155 år efter hans död slå en medalj över honom.

År Titel/händelse
1664 Student i Greifswaldi
1670 Student i Lund
1673 Fänrik vid Värmlands regemente (dec)
1675 Löjtnant vid Upplands infanteriregemente (juli)
1676 Löjtnant vid Livgardet (feb)
1676 Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst (aug)
1677 Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente (nov)
1689 Överste för tyska livregementet till fot och kommendant på Landskrona kastell (jan)
1693 Överste för norra skånska kavalleriregementet (maj)
1696 Generalmajor av kavalleriet (juli)
1698 Generallöjtnant samt guvernör i Skåne (juli)
1698 Friherre (juli)
1705 Kungligt råd
1706 Fältmarskalk (juni)
1706 Greve (juni)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-22 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1651 - 1722
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» geni.com
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon