Carl Gustaf Rehnskiöld

Levde: 1651-1722 (70 år)
Titel: Fältmarskalk, Generallöjtnant, friherre och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten- Rehnskiöld. Grevlig 1706. Utdöd 1722
Far: Gerdt Antoniison Rehnskiöld (1610-1658)
Mor: Birgitta Torskeskål (1625-1655)

Carl Gustaf Rehnskiöld

Biografi
Carl Gustaf Rehnskiöld föddes antingen i Stralsund eller i Greifswald i Tyskland (olika uppgifter finns) den 6 augusti 1651 som son till rikskammarrådet Gerdt Antoniison (Keffenbrinck) Rehnskiöld (41) och Birgitta Torskeskål (26).

Greifswald ingick i Svenska Pommern och tillhörde 1648-1815 Sverige, så Rehnsköld föddes som en svensk.

Han uppfostrades i Lund och vid tjugotvå års ålder blev han fänrik i Värmlands regemente, och 1676 blev han löjtnant vid gardet. Under kriget 1677 befordrades han till överstelöjtnant och 1689 till överste. 1691 åkte han till Holland för att under William av Orange lära sig den högre krigskonsten. Under tiden han var i Holland utnämndes han till överste vid norra skånska regementet, och blev efter sin hemkomst 1696 generalmajor.

Efter att Karl XII blivit kung 1697 utnämndes Rehnskiöld 1698 till generallöjtnant och friherre. 1705 blev han kungligt råd och 1706 vann han en lysande seger vid Frauenstadt där han med 9 000 man lyckades slå fiendens 18 000 starka här. För denna seger belönades han med fältherrestaven och grevetiteln.

År Titel/händelse
1664 Student i Greifswaldi
1670 Student i Lund
1673 Fänrik vid Värmlands regemente (dec)
1675 Löjtnant vid Upplands infanteriregemente (juli)
1676 Löjtnant vid Livgardet (feb)
1676 Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst (aug)
1677 Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente (nov)
1689 Överste för tyska livregementet till fot och kommendant på Landskrona kastell (jan)
1693 Överste för norra skånska kavalleriregementet (maj)
1696 Generalmajor av kavalleriet (juli)
1698 Generallöjtnant samt guvernör i Skåne (juli)
1698 Friherre (juli)
1705 Kungligt råd
1706 Fältmarskalk (juni)
1706 Greve (juni)

Han kom inte så bra överens med kungens andra gunstling, Carl Piper eftersom de hade olika åsikter rörande krigsföringen. Detta kom senare att bidra till nederlaget vid Poltava som han kom att få bära nederlaget för. Han blev tillfångatagen och förd till Ryssland där han tillsammans med Piper fick ta hand om de övriga fångarna. 1718, efter nio års fångenskap, godkände Karl XII hans utväxling och han skyndade hem till Sverige och följde sedan med kungen till Fredrikshald, där kungen blev skjuten. Vid kung Fredrik I:s kröning 1720, var det Carl Gustaf som satte kronan på den nya kungens huvud.

Äktenskap
1697 gifte Carl Gustaf (46) sig med Elisabeth Funck (19).

Carl Gustaf gick bort på Läggesta gästgivargård i Kambo socken under en resa från Stockholm till Kungsör den 29 januari 1722, 70 år gammal. Han ligger begravd i Stockholms Storkyrka.

Svenska akademien 155 år efter hans död slå en medalj över honom.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-22 | Uppdaterad 2020-05-13
Samtida händelser 1651 - 1722
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1686  Lag om förhör om Catechismi lära.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1692  Gymnasiet i kalmar grundas.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon