Benjamin Höijer

Levde: 1767-1812 (45 år)
Titel: Filosof och "juntaledare"
Far: Henrik Höijer (1728-1787)
Mor: Sofia Margareta de Brenner (1738-1767)
Benjamin Höijer Historia
Benjamin Karl Henrik Höijer föddes den 1 juni 1767 i Stora Skedvi i Dalarna som son till predikanten vid Dalregementet Henrik Höijer (39) och Sofia Margareta de Brenner (29).

Vid elva års ålder skickades han till Västerås för att där gå i skola och gymnasium. Det sägs att han redan där fick pröva på de orättvisor som senare ännu mer skulle drabba honom. Vid sexton års ålder reste han till Uppsala där han skrevs in som student 1783. Där studerade han grekisk och romersk litteratur, historia och nyare tidens skönlitteratur men framförallt filosofi. Vid tjuguett års ålder (1788) tog han den filosofiska graden och blev året därpå, 1789, efter att han gett ut avhandlingen Quid artibus elegantioribus mores debeant kallad av Boëthius till docent i praktiskt filosofi. Redan året därpå skrev han in sig vid Kanslikollegium i Stockholm, men återvände till Uppsala redan 1791.

Han var en av Sveriges skarpsinnigaste tänkare, och den mest framstående förespråkaren för de nya idéer som började tränga fram vid hans levnad. I sin filosofiska ståndpunkt stod han närmast till tyskarna Kant och Fichte, även om han fullt självständigt la fram sina tankar i ett klart, naturligt och bestämt språk, ett mönster av vetenskaplig stil. Mellan åren 1795-1798 utvecklade han en utomordentlig verksamhet i G. A. Silverstolpes Litteraturtidning och Journal för svensk litteratur. Sistnämnda året blev han också vald till adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi. Han hade ett mäktigt inflytande på en del av ungdomen i Uppsala, bland annat på Erik Gustav Geijer och Lorenzo Hammarsköld.

Han förföljdes av regeringen på grund av sina frisinnade åsikter i filosofi och politik, han var bland annat medlem av den s. k. juntan, en politisk litterär krets i Uppsala, och detta sågs med oblida ögon av de maktägande, i synnerhet av Gustav IV Adolf. Därför blev han ignorerad och förbigången vid befordringar, till dess att han efter statskuppen 1809 (när Gustav IV Adolf blev avsatt) fick tjänsten som professor i teoretisk filosofi, som han tyckt att han "som landets mest betydande tänkare" skulle haft för länge sen.

Endast ett par år fick han emellertid arbeta på denna plats, eftersom han avled, ogift, redan den 13 juni 1812 i Uppsala, tolv dagar efter sin 45-årsdag.

dela sidan
  
Samtida händelser 1767 - 1812

1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.

Källor

Hemsida:
» riksarkivet.se

Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2017-10-25