Carl August Ehrensvärd

Levde: 1745-1800 (55 år)
Titel: Överamiral, konstnär, målare, tecknare, konstfilosof
Adel/ätt: Grevliga ätten Ehrensvärd. Grevlig 1771
Far: Augustin Ehrensvärd (1710-1772)
Mor: Katarina Elisabet Adlerheim (1715-1784)

Carl August Ehrensvärd

Biografi
Carl August Ehrensvärd föddes den 5 maj 1745 i Finland (som då tillhörde Sverige). Hans far hette Augustin Ehrensvärd (35) och Katarina Elisabet Adlerheim (30).

Fadern bestämde att han skulle ägna sig åt krigaryrket och därför skrevs han åtta år gammal (1753) in som kadett vid artilleriet. Sju år senare befordrades han till fänrik vid Åbo läns lätta infanteri och löjtnant vid arméns flotta. Under faderns överbefäl deltog han 1761-1762 i det pommerska kriget. Efter freden 1762 återvände flottan till Finland och Ehrensvärd blev kommenderad till flaggkapten under major Henrik af Trolle.

De följande åren assisterade han sin far vid nybyggnadsarbetena på Sveaborg. Åren 1766-1767 reste han tillsammans med Trolle till franska kusten för att studera sjövetenskap. Väl hemma igen befordrades han till kapten vid arméns flotta (1770) och tillsammans med bland annat Jacob Magnus Sprengtporten var han med och hjälpte Gustav III att genomföra 1772 års statskupp. Endast trettiotvå år gammal avancerade Ehrensvärd till överste. Målning av Ehrensvärd
Målning av Ehrensvärd
Ehrensvärd var även konstnärligt lagd och under sina lediga stunder tecknade, målade och skrev han. I juni 1780 reste han på en tvåårig utlandsresa, bland annat till Italien, för att studera konst. Där blev han inspirerad av den nyväckta intresset för antikens arkitektur. Han skrev även skrifterna:
* Resa till Italien - 1780, 1781, 1782
* De fria konsters filosofi - 1786
* Promemoria till Gustav III–1782/3

Han bosatte sig 1784 i Karlskrona där han året efter, den 24 februari 1785, gifte sig med Sofia Lovisa Eleonora Sparre af Söfdeborg. Hon var då tjugotre år gammal och hovfröken till kungens syster, prinsessan Sofia Albertina. Gustav III hade vid den här tiden fått upp ögonen för Ehrensvärd och när kungen reste utomlands lämnade han kvar ett förseglat brev, som endast fick öppnas i händelse att generalamiralen Henrik af Trolle skulle avlida. När så detta inträffade (Trolle dog 1784) och brevet öppnades, fann man att Ehrensvärds fått fullmakt till amiralitetsämbetet. Med hela sin kraft ägnade han sig nu åt sin nya befattning. Genom hans, och givetvis sina underlydandes ihållande ansträngningar, hade Gustav III, vid ryska krigets utbrott 1788, en nästan helt ny flotta. Året därpå övertog Ehrensvärd även befälet över skärgårdsflottan, mycket för att kunna följa med längst kusten och bistå krigshären på land. Ehrensvärd och Gustav III hade olika åsikter när det gällde krigföring och strategier. Saken blev inte bättre efter att kungen själv anlände till Finland - han yrkade på aggressiv taktik, vilket Ehrensvärd inte gillade. Teckning av Ehrensvärd
Teckning av Ehrensvärd
Det hela slutade i alla fall med ett svårt nederlag vid Svensksund den 24-25 augusti 1789 där man förlorade flera skepp. Ehrensvärd var besviken över nederlaget, men ansåg sig utan skuld. Han tyckte inte att han hade fått gensvar för sina förslag - utan kungen hade kommit och blandat sig i, och det hela slutade därför med att politiken hade styrt mer än krigslagarna. Oenigheten till kungen gjorde att Ehrensvärd återvände till Karlskrona där han efter kort tid tog avsked från överamiralsbefattningen. Han tänkte tillbringa sin tid som jordbrukare och vetenskapsman i Karlskrona istället. Efter Gustav III:s död 1792 kallades han emellertid till Stockholm igen av hertig Karl och Gustaf Adolf Reuterholm, där han, något motvilligt sägs det, åter gick i tjänst som generalamiral med fältmarskalks rang. Tiden i huvudstaden blev dock inte så långvarig. Hans förhållande till Reuterholm, som från börjat varit bra, försämrades avsevärt, och han avgick 1794 med pension.

Tiden därefter ägnade han sig åt vetenskapliga studier, bland annat filosofi och kemi, och han målade och tecknade – särskilt karikatyrteckningar, han brukade tävla med sin vän, Johan Tobias Sergel i dessa "speritningar" som dom kallade det. Vid ett besök som Sergel gjorde vid Ehrensvärd 1796, ritade de i kapp från morgon till kväll.
Ehrensvärd dog den 21 maj 1800 i Örebro, sexton dagar efter sin 55-årsdag och begravdes i Tosterups kyrka i Skåne.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-26 | Uppdaterad 2019-02-02
Samtida händelser 1745 - 1800
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska konstnärer, biografisk handbok
Norstedts Konstlexikon
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» stora övre bilden
» nedre bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon