Olof von Dalin

Levde: 1708-1763 (54 år)
Titel: Författare, skald
Adel/ätt: Adliga ätten von Dalin. Adlad 1751. Utdöd 1763
Far: Jonas Svenonius Dalin (1667-1710)
Mor: Margareta Birgitta Ausén (1677-1729)

Olof von Dalin

Biografi
Olof von Dalin föddes den 29 augusti 1708 i Vinbergs församling i Halland som son till kyrkoherden Jonas Svenonius Dalin (41) och Margareta Birgitta Ausén (31).

Redan som liten skrev han små verser och stycken som spriddes och lästes i hans hemort.
Vid arton års ålder följde han med sin styvfar prosten S. Bökman till Stockholm där han blev antagen som lärare för kammarrådet Klas Rålambs söner. 1731 började han som kanslist i riksarkivet och fick 1732 samma plats i kanslikollegium.

Tjugofem år gammal (1733) gav han i hemlighet ut en tidskrift som kallades för "Then svänska Argus" som i sin stil var både lätt men även skarp och satirisk mot dåtidens dårskaper. Ständerna ville befordra författaren men visste inte vem det var. Man trodde också att det var flera stycken och inte bara en person utan rent av fem stycken och att initialerna gömde sig i namnet ARGUS.
När så baron Rålamb fick veta vem det var som gav ut tidningen for han upp till slottet och berättade i hemlighet för den kungliga familjen. Dalin fick då en gulddosa av kung Fredrik I och 3.000 daler kopparmynt av drottning Ulrika Eleonora.

Eftersom han nu blivit allmänt känd utnämndes han 1737 till kunglig bibliotekarie. Åren 1739-1740 var han utomlands, mest i Paris, där han av greve Carl Gustaf Tessin presenterades som ett vittert snille af första rangen.

Väl hemma igen fortsatte han med sin författarverksamhet och sina arkivforskningar och 1744 fick han i uppdrag av ständerna att skriva en svensk rikshistoria.
1751 anställdes han som lärare för kronprins Gustav (III) och samma år adlades han med namnet von Dalin. 1753 blev han kansliråd och samma år sekreterare i drottning Lovisa Ulrikas inrättade Vitterhetsakademien och två år senare blev han rikshistoriegraf. Under den här tiden följde han med kungafamiljen på deras resor till de olika slotten, där han roade familjen med sina verser. Han deltog även i hovets hemliga rådplägningar.

I ett herdaspel, de så kallade "kalottpredikningarna", där han firade kungens återkomst från Finland, förekom åtskilliga anspelningar på ständernas alltför stora makt.
bland annat yttrades den önskan att "herren själv måtte få köra de fyra paren" och han gycklade ganska skarpt över den tidens predikosätt och härmande med sin röst, vissa medlemmar av det högre stånden, vilket även vid andra tillfällen var föremål för hans satir. Detta väckte självklart misshag, och han blev 1756 ställd inför rätta, anklagad för att "med alltför fri penna ha vidrört 'kalottpredikningar', i hvilka han gycklat med den tidens predikosätt". Han blev avskedad och med nöd och näppe undgick han hårdare straff.
Han kallades dock snart tillbaka till hovet igen och 1763 utnämndes han till hovkansler.
Han dog kort därpå, den 12 augusti 1763, sjutton dagar innan han skulle fylla 55 år och begravdes på Lovö kyrkogård i Uppland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2019-09-06
Samtida händelser 1708 - 1763
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.

Källor
dela sidan
Böcker:
Vem är vem i världslitteraturen (Rabén prisma)
Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon